מלגות

בשנת תשפ"ב תמשיך להתקיים תוכנית המצטיינים לתואר שלישי - בכפוף לתקנון. התוכנית כוללת קבלת מלגת קיום חודשית בין הגבוהות בארץ למשך 4 שנים.

תוכנית מצטיינים לתואר שלישי-מיועדת עבור סטודנטים שסיימו את לימודיהם לתואר שני במדעי הרפואה עם תזה בפקולטה לרפואה וממשיכים לתואר שלישי (תוך שלושה חודשים) ויומלצו ע"י המנחה והבוחנים לתזה.

סטודנטים ממוסד אקדמי אחר שמתקבלים ללימודי תואר שלישי ויומלצו ע"י המנחה וועדת המעקב שלהם בשלב הצעת המחקר (לאחר כשנה).

הסטונדטים שיתקבלו לתוכנית יהיו זכאים למלגה מוגדלת של כ-8,000 ש"ח בחודש בכפוף לאישור הועדה.

התלמידים יזכו למלגת קיום בכפוף לתקנון - עבודה נוספת במהלך התואר ולפטור משכר לימוד ומלגת דיור למגורים בגליל בכפוף להגשת חוזה שכירות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל    med.tm@biu.ac.il   או בטלפון: 072-2644947