פרופ' יצחק חביב

פרופ'
רפואה אישית ופרטנית על ידי שימוש באבחנה גנומית
פרופ' יצחק חביב
טלפון: 
דוא"ל בר-אילן: 
תחום הוראה: 
ביוכימיה
פרמקולוגיה
תחום מחקר: 
חקר הסרטן
מרכז מחקר: 

תחומי מחקר

רפואה אישית ופרטנית ע''י שימוש באבחנה גנומית

ההצלחות האחרונות של תרופות ממוקדות בחולי סרטן סופניים מדגישים את הערך של סמנים ביולוגיים המבוססים על מוטציה עם ערך ניבוי חיובי גבוה עבור נתור השמוש בתרופות הנכונות לכל חולה. שפור מטאורי גם של טכנולוגית קריאת הרצף, וגם של פתוח תרופות חדשות מעלה את הצורך בשמוש קליני של כלי אבחון פוטנציאליים. עם זאת, תרופות רבות נכשלות גם במקרים שהמוטציה המשקפת רגישות נמצאת בחולה, לעתים בגלל מוטציה נוספת המקודדת לעמידות, ולעתים, עקב תגובות משוב חוזר העוקפות את ההשפעה של התרופה. זה מדגיש את הצורך בבדיקות מעבדה לתגובות ישירות לתרופה המנובאת בדוגמא הסרטנית של המטופל, כדי לזהות מנגנונים של עמידות לתרופות.

כדי להשיג זאת, מעבדה זו מודדת:

1. לכל רקמת סרטן המדגם (חתכים מיקרוניים של תאים סרטניים גזורים מחומר ארכיוני FFPE של דגימות סרטניים) ובקרה אנו מודדים א. ביטוי גנים, ב.  וריאציה במספר העותקים בגנום, ג. רצף היעד בעומק המייצג אקסונים של גנים הגורמים לסרטן. ד. טרנסלוקציות גורמות סרטן.

2. בדיקה אמפירית של תגובת התרופה מועמדת ברקמת סרטן חיה מהמטופל(ת) הספציפית, גדלה בxenografts.

3. התגובת לתרופות מוערכת גם ביוכימית (פרופיל זרחון-פפטידים המהוים מטרה של מסלולי בקרה תוך תאית קריטיים שונים PamGene), כמו גם מבחינה פיזיולוגית (FDG-PET-CT דימות).

4. מקרים עמידים לתרופות נחשפים לסריקה תפקודית בעזרת נגיפים מלאכותיים המשתקים גנים רבים במקביל ע"י shRNA ומציאת הנגיפים שנכחדים בנוכחות התרופה. לסריקה כזו יש תועלת כי היא מוצאת אינטראקציות בין תרופות שונות בטיפול מורכב. הסריקה מזהה את הגנים, שאם יעוכבו, יגדילו את רגישות סרטן המטופל לטיפולים המקובלים.