קול קורא למלגת בתר-דוקטור משולב לנשים מטעם מכון ויצמן.

שלחו לחבר