השתלמויות בתי ספר

ביקורים לימודיים של תלמידים מבתי ספר תיכוניים בפקולטה:

1. כיתה ט9 בית ספר דנציגר, קרית שמונה.