אלטר יואל

English שלחו לחבר
תפקיד
מנהל מעבדה (ביולוגיה מבנית של מחלות מדבקות)
טלפון
דוא"ל
yoel.alter@biu.ac.il