מינויים וקידומים

מינויים וקידומים

תהליך מינוי וקידום אקדמי בפקולטה לרפואה

 

מבוא

דף זה נועד להסביר לרופאים את תהליך המינויים במסלולים לקלינאים בפקולטה לרפואה באוניברסיטת בר אילן. חשוב להדגיש בפתח הדברים כי דברי הסבר מובאים כאן לצורך הבנת התהליך ושמירה על שקיפותו תוך כדי פירוט הכללים המנחים את וועדת המינויים של הפקולטה. חשוב עוד להדגיש כי גם אם הערכת פעילותו האקדמית של מועמד לקידום נשענת על קריטריונים ברורים ומוגדרים, בחלקם מדידים, היא איננה תהליך רובוטי סיפרתי פשוט אלא מבצעת ניתוח עומק של כלל פעילותו של המועמד כפי שיפורט בהמשך.

 

מסלולים

בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן מתקיימים 3  מסלולים שונים לקידום אקדמי לקלינאים בהתאם לתקנון האוניברסיטה:

 1. המסלול הרגיל (מסלול א'): מסלול זה נועד לקלינאים שמקדישים הרבה מפעילותם למחקר מונחה היפותזה. מחקר זה יכול להיות מחקר בסיסי במדעי היסוד אך גם מחקר קליני ממוקד ומונחה השערה מדעית.
 2. המסלול הקליני (מסלול ב'): מסלול זה נועד בעיקר לקלינאים שמחקרם מתאפיין בעיקר בדיווחים ותיאורים קליניים אקדמיים שראויים לפרסום בכתבי עת מובילים, בייחוד סקירות רטרוספקטיביות של סדרות רפואיות וסדרות של מקרים קליניים, שמובילים לתובנות חדשות.
 3. מסלול למדריך קליני (מסלול ג'): מסלול זה נועד לרופאים המשתתפים בצורה פעילה בהוראת סטודנטים מבלי לקיים פעילות מחקר העונה על דרישות סף של דרגת מרצה.

 

הערכת פעילות אקדמית

הערכת הפעילות האקדמית עומדת בליבו של תהליך המינוי והקידום בפקולטה לרפואה ותיעשה על פי קווים מנחים המפורטים באתר ייעודי של אוניברסיטת בר אילן (www1.biu.ac.il/academic_evaluation) ובמסמך נלווה המפרט את הקווים השונים החלים בפקולטות שונות ((www1.biu.ac.il/File/about/Rector/Segel/HaarachaPAcademit_31_10_2017.pdf. כעיקרון, הערכת הפעילות האקדמית של מועמד תביא בחשבון את הדברים הבאים:

- מענקים תחרותיים יוקרתיים המיועדים למחקר קליני

- הרצאה בכנס יוקרתי ובתנאי שלא מומן ע"י חברה עסקית, בייחוד הרצאות מוזמנות

- פרסום מחקרים, עם דגש על הפרסומים המשנים פרקטיקה רפואית או מדווחים על מחלה/סינדרום חדשים. הערכת הפרסומים תביא בראש ובראשונה לאיכות, והשפעה של הפרסומים, המתבטאת ב-impact factor גבוה יחסית למקצוע, דירוג כתב העת במסגרת התחום הקליני, והד הפרסום בספרות המדעית

- הובלה מוכרת בתחום קליני

- בחירה לנשיאות פורום רפואי בינלאומי/לאומי נחשב

- פעילות בפורומים מדעיים, חברות במערכות כתבי עת כחבר סגל או סוקר

- פרסים קליניים ומדעיים

- איכות הוראה, ציוני הוראה, תחומה לפקולטה, הדרכת סטודנטים לעבודות גמר, מדעי היסוד, תלמידי תארים מתקדמים

 

דרישות הסף והקווים המנחים למינוי וקידום אקדמי במסלול הרגיל (מסלול א')

תהליכי המינוי והעלאה בדרגה במסלול א' יבוצעו לפי תקנון מינויים, קביעות והעלאות בדרגה לסגל הבכיר המפורט באתר אוניברסיטת בר אילן (https://www.biu.ac.il/academic-secretary/TakMinuimSegelBahir.htm).

 

דרישות הסף והקווים המנחים למינוי וקידום אקדמי במסלול הקליני (מסלול ב')

תהליכי המינוי והעלאה בדרגה במסלול ב' יבוצעו על פי תקנון מינויים לרופאים במסלול הקליני בפקולטה לרפואה כפי שהוא מפורט באתר של אוניברסיטת בר אילן (https://www.biu.ac.il/academic-secretary/TakMinuimRefua.htm). להלן כללים מנחים לגבי דרישות הסף במסלול זה:

 

 • מרצה קליני:

בעל תואר MD, בעל רמה מקצועית גבוהה בשטחו בשירות הרפואי, בעל הערכות הוראה טובות, מוערך על ידי רופאים בכירים במקצועו. עמד בבחינות שלב א', בעל תואר MD, בעל רמה מקצועית גבוהה בשטחו בשירות הרפואי, בעל הערכות הוראה טובות, מוערך על ידי רופאים בכירים במקצועו.

 • מרצה בכיר קליני:
  בעל תואר MD ותואר מומחה במקצועו. בעל רמה מקצועית גבוהה מאד בשטחו בשירות הרפואי, בעל הערכות הוראה טובות, מוערך על ידי רופאים בכירים במקצועו. תילקח בחשבון הנחיית סטודנטים לרפואה ומתמחים במדעי יסוד וכן היותו מוכר במישור הארצי כמו למשל באגודה מדעית ותורם לעבודת הפקולטה.
 • פרופסור חבר קליני:
  בעל תואר MD ותואר מומחה במקצועו. בעל רמה מקצועית גבוהה מאד ובולט בקנה מידה ארצי ובינלאומי בשטחו בשירות הרפואי, בעל הערכות הוראה טובות. מוערך על ידי מומחים בעלי שם בארץ ובחו"ל. מציג בכנסים מדעיים ומגדל דור המשך של רופאים וחוקרים אקדמיים בתחומו. תורם באפן משמעותי לעבודת הפקולטה. חבר הנהלת איגוד או חברה מדעית או יועץ למשרד הבריאות בתחומו, מנחה עבודות גמר לסטודנטים לרפואה ועבודות מדעי יסוד של מתמחים בתחומו. אם תאריו האקדמיים מאפשרים הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים, תילקח הנחיה זו בחשבון
 • פרופסור מן המניין קליני:
  בעל תוארMD  ותואר מומחה במקצועו. בעל רמה מקצועית גבוהה מאד ובולט בקנה מידה ארצי ובינלאומי בשטחו בשירות הרפואי, בעל הערכות הוראה טובות. מוערך על ידי מומחים בעלי שם בארץ ובחו"ל על היותו מוביל בשטח, כולל זכיה במענקי מחקר. מציג בכנסים מדעיים בחו"ל. תורם באפן משמעותי לעבודת הפקולטה. פעיל במישור הארצי בנושאים אקדמיים מקצועיים כמו למשל חבר הנהלת איגוד או חברה מדעית או יועץ למשרד הבריאות בתחומו. מגדל דור המשך של מנהיגים רפואיים בתחומו. מנחה עבודות גמר לסטודנטים לרפואה, ועבודות מדעי יסוד של מתמחים בתחומו. אם תאריו האקדמיים מאפשרים הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים, תילקח הנחיה זו בחשבון.

עקרונות לסולם לקידומים ומינויים לקלינאים, מסלול קלינאים ב'

 

תהליך פנייה לצורך מינוי וקידום אקדמי

פניות והפניות תעשנה במייל למתאמת מינויים אקדמאים חני רובין (clinicalpromotions.medicine@biu.ac.il או בטלפון 03-7384734)

 

על תיק המועמד לכלול:

 1. מכתב הגשה כתוב על ידי מנהל המחלקה שלך, בו צריך לציין את תפקידך, המוסד שבו אתה מועסק, העשייה הקלינית והמחקרית שלך ובמה אתה תורם לפקולטה. במידה שאין באפשרותך לקבל מכתב המלצה ממנהל המחלקה - כתוב את מכתב ההפניה בעצמך.
 2. קורות חיים בעברית ורשימת פרסומים (הגשה בקובץ (WORD, לפי הפורמט המצורף - לחץ כאן. בהמשך, ובהתאם למסלול ולדרגה האקדמית שעליה יוחלט על ידי המשנה לדיקן לקידום אקדמי, יתכן הצורך בהגשת קורות חיים באנגלית ורשימת פרסומים (הגשה בקובץ (WORD, לפי הפורמט המצורף - לחץ כאן.
 3. אישור מהנהלת המוסד הרפואי או משאבי אנוש על היקף המשרה.
 4. למינוי אקדמי ראשון -צילום תעודת הדיפלומה לרפואה, צילום רישיון הרופא ורישיון מומחה.
 5. אישורי מינוי אקדמי קודם של כל הדרגות האקדמיות שעברת עם ציון תאריך קבלה.
 6. במידה ובידך תעודות לתארים נוספים (PhD, מומחה וכו'), יש לצרף אותן.
 7. תדפיסים (קובץ PDF) של מאמרים הנושאים את שם אוניברסיטת בר-אילן.
 8. תדפיסים מהפרסומים בשלוש השנים האחרונות. שם הקובץ צריך לכלול מספור תואם לביבליוגרפיה, בהתאם לקטגוריות וכן, שם המאמר.
 9. בנוסף, נא לשלוח תדפיסים מהעיתון של כל המאמרים המחקריים (בקובץ PDF) עם מספר התואם את רשימת הפרסומים.

בכבוד רב ובהצלחה,

פרופ' ז'אן סוסטיאל

משנה לדקן לקידום אקדמי