פרופ' עופר אמיר

פרופ'
משנה לדיקן ללימודי המשך והתמחויות, ראש תכנית 'מצפן' למתמחים.
פרופ' עופר אמיר
טלפון: 
פקס: 
מרכז רפואי: 
ביה"ח ע"ש "ברוך פדה" בפוריה
מחלקה: 
קרדיולוגיה