קורס רכזים

שלחו לחבר

                             2015

שם הקורס:  קורס לרכזי הקורסים הקדם-קליניים

רכזת: ד"ר נעמי דיקמן

מרצים: רכזת הקורס, משתתפי הסדנה ומרצים אורחים מהפקולטה

סוג הקורס: (שיעור, תרגיל וסדנה)

שנת לימודים:     תשע"ה           סמסטר:        ב'       היקף שעות:  20

 אתר הקורס באינטרנט:     Moodle     

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

מטרות על

להציג בפני המשתתפים את העקרונות הבסיסיים של הוראה, למידה והערכה ואת הידע העדכני בתחומים אלו.

מטרות אופרטיביות/תוצרי למידה:

 1. בתחום ניהול קורס: לכתוב סילבוס וליצור מפת קורס;
 2. בתחום הוראה בכיתה הגדולה: ללמד בכיתה הגדולה בהתאם לשיטות הוראה המכוונות ללמידה פעילה של הסטודנטים;
 3. בתחום ההוראה בקבוצות קטנות: לבנות יחידת לימוד להוראה בקבוצה קטנה
 4. בתחום הערכת סטודנטים: לבחור שיטות מתאימות להערכת הסטודנטים בקורס שבראשותם;

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

כדי לממש את מטרות הקורס, נתמקד בארבעה נושאים:

ניהול קורס והוראה בכיתה הגדולה, הוראה בקבוצות קטנות והערכת סטודנטים.

נעסוק בסוגיות נבחרות בשני נושאים: שימוש במשאבים דיגיטאליים והערכת ההוראה.

 

מהלך השיעורים: (שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים)

שיטות ההוראה:

בהתבסס על תיאוריה קונסטרוקטיביסטית ללמידה, ההוראה תהיה ממוקדת בלומדים והיא תוביל ללמידה פעילה בעיקר בשיטת הכיתה ההפוכה.

בהתאם, יהיה שימוש בדרכי ההוראה הבאות:

התבססות במפגש על קריאה למפרע של חומר רלוונטי מצומצם, שיופיע באתר הקורס.

במהלך המפגשים - תרגול אישי, תרגול בקבוצה קטנה, תרגול בזוגות והצגה לעמיתים של דוגמאות מניסיונם האישי של המשתתפים והמשתתפות.

לאחר המפגשים - יישום בשטח ולאחריו הסקת מסקנות בכיתת הלימוד.

ייעשה שימוש בטכנולוגיה להשבחת ההוראה והלמידה.

במידה ויהיה ביקוש, נרחיב את הקורס למפגשים נוספים ובהם נשלב מפגשים מקוונים.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס'

מתכונת

נושאי השיעור

תת-נושאים

מועד ומקום

1

סדנה

 

 1. ניהול קורס

 

 1. הערכת סטודנטים

 

 1. הצעות להמשך

פתיחה: פרופ' רן טור-כספא, פרופ' וינגרטן ופרופ' לודר.

 1. בניית מפת קורס. ניהול אינטגרטיבי בתוך קורס ובין קורסים. פרופ' וינגרטן, ד"ר גילבי, ד"ר דיקמן. מנחה: פרופ' לודר.
 2. מגוון שיטות להערכה. תאום בין מטרות הוראה, שיטות הוראה ודרכי הערכה. מנחה: פרופ' רייס.
 3. הצעות להמשך. מנחה:פרופ' וינגרטן.

25.3.15

כנען ספא

8:30 – 15:00

2

שיעור ותרגיל

 

הוראה בכיתה הגדולה

כיתה הפוכה, בניית מצגות ושימוש יעיל בהן להוראה,  poll Everywhere                                מרצה: ד"ר פיטר גלבי

שיתוף מהניסיון בשטח: ד"ר דני גליקמן וד"ר עומרי קורן - שיתוף  סטודנטיםבהוראה, 

ד"ר אוברמן -  חשיבותה של מטלה ללמידה פעילה, ד"ר ברש - איך ללמד בכיתה של 70 /140 סטודנטים?

21.4.15

פקולטה

14:00 – 17:00

3

שיעור ותרגיל

 

הוראה בקבוצות קטנות

Case Based Learning,  Team Based Learning,   הנחיית     TBL

 ד"ר דיקמן - יסודות, ד"ר אילת - דיווח על יישום ברפואת משפחה  והתנסות בפועל של המשתתפים. 

CBLפרופ' סוסתיאל וד"ר שמאי - יסודות+דוגמאות מקורס והסבר כיצד כדאי ליישם.

CBLד"ר דסאו וד"ר אפל. שיתוף בניסיון בקורס פתולוגיה. 

יק"ר 4 שנתי - פרופ' שינוול. דיווח ודיון

14.5.15

פקולטה

14:00 – 17:00

4

שיעור ותרגיל

 

 

משאבים דיגיטליים

 

 • הצגה של מגוון אפשרויות הוראה/למידה בעזרת משאבים דיגיטליים: ספרים אלקטרוניים במינוי של אוני בר-אילן, מאגרי שקופיות, מולטי מדיה, case files, Henry Stewart Talks   /הרצאות    מרצה ומנחה: גב' שלומית נשרי   
 • למידה מבוססת כריית מידע רפואי – דוגמאות מעשיותמקורס ביו-אינפורמטיקה. מרצה ומנחה: ד"ר איתי און        תרגיל ודיון: ד"ר דיקמן,  גב' נשרי וד"ר און

4.6.15

פקולטה

14:00 – 17:00

הערכת ההוראה

הערכת עמיתים/מרצים. מנחה: פרופ' רודולף

קבוצות מיקוד וסקרי הוראה בשרות ההוראה והלמידה: ד"ר נעמי דיקמן.           

5

הצגות משתתפים

 

הצגות המשתתפים תכנון/ביצוע נושאים שנלמדו בקורס

רכזים שיהיו מעוניינים בכך, יציגו כיצד בכוונתם לבצע ו/או כיצד ביצעו בפועל נושא/ים שנדונו במפגשים במהלך הקורס.

 

מועד – לא נקבע עדיין

פקולטה

14:00 – 17:00

 
 1. דרישות קדם:

 ביצוע תפקיד של רכז/ת קורס.

קריאה מוקדמת: חומר הקריאה יופיע באתר הקורס לפני כל מפגש.

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות): חומר הקריאה מפורסם באתר הקורס במודל.