הערכת הוראה

שלחו לחבר

היחידה להערכה ולקידום ההוראה

היחידה להערכה ולקידום ההוראה פועלת בתחומים הבאים:

תחום ההערכה:

 הערכת ההוראה, הלומדים והלמידה

 • הערכת ההוראה:
 • הערכת קורסים קדם-קליניים והמרצים והמנחים המלמדים במסגרתם;
 • הערכת קלרקשיפים בבתי-חולים ובמרפאות והמורים הקליניים המלמדים במסגרתם;
 • השתתפות בימי אורינטאציה כדי להציג בפני הסטודנטים את נושא הערכת ההוראה, להציג את תרומתו ולדרבן למענה על סקרי ההוראה;
 • ייעוץ אישי בתחום ההערכה. בעיקר, הכנת שאלות ייחודיות לסקרים והפקת מסקנות לאור ממצאי ההערכה בתרומה למרצים/למורים הקליניים בבי"ח ובקהילה, לרכזים, לראשי חוגים ולאחראים בתחום ההוראה בקהילה – לפי דרישה;
 • הצגת ממצאי הערכה של חוג קליני, בהתאם לבקשה, בועדת הוראה ובמפגשי חוג.
 • סיוע/יעוץ לרכזי קורסים קדם-קליניים בהצגת ממצאי הסקרים בחוג שבראשותם.

מתבצעת הערכה מעצבת והערכה מסכמת:

הערכה מעצבת: קבוצות מיקוד של סטודנטים להערכה מעצבת של קורסים קדם קליניים. ביצוע: במחציתו של כל אחד מהקורסים. באתר חינוך רפואי ניתן לצפות בשני סרטונים קצרים בהם סטודנט מתאר את תרומת קבוצות המיקוד מנקודת מבט של הסטודנטים.

הערכה מסכמת: סקרי הוראה מקוונים. הסטודנטים ממלאים את הסקרים באתר סקר הוראה שנבנה במיוחד עבור הפקולטה לרפואה ובהתאם לצרכיה הייחודיים.

רכזי הקורסים וראשי החוגים והתחומים הקליניים יקבלו הרשאה להכנס לתוצאות סקרי ההוראה דרך http://moodle.md.biu.ac.il/seker/  

 

ממצאי הערכת ההוראה מהווים, מחד, בסיס לבחירת מרצים מצטיינים ומאידך, בסיס לבחירת מוקדים לסיוע.

 • הערכת סטודנטים:
  • בניית מבחנים – ייעוץ אישי וסדנאות (נבנו בשיתוף עם פרופ' וינגרטן, המשנה לדיקן לחינוך רפואי), הנחיה להסקת מסקנות לאור ממצאי מבחן בסיוע Item Analysis.
  • בניית הערכה באמצעות מגוון דרכי הערכה (לדוגמה: סדנאות לסגל בחוג רפואת המשפחה בשיתוף ראש החוג).
  • ייעוץ בפורום ייעודי בבניית בחינות מתכונת, לפי בקשה (גינקולוגיה וילדים).

                   ממצאי ההערכה מזינים את התכניות לקידום ההוראה.

פעילויות לקידום ההוראה :

 • קורס ייחודי לרכזי הקורסים הקדם-קליניים. הקורס נבנה במטרה להציג בפני המשתתפים את העקרונות הבסיסיים של הוראה, למידה והערכה ואת הידע העדכני בתחומים אלו. הנושאים המרכזיים בהם מתמקד הקורס: ניהול קורס, הוראה בכיתה הגדולה ובקבוצות קטנות, הערכת סטודנטים, שימוש במשאבים דיגיטליים לצרכי הוראה והערכת ההוראה. הנושאים נבחרו בהתאם לממצאי סקר צרכים שהועבר לרכזים. המפגש הראשון התקיים בכנען ספא בהשתתפות הדיקן, פרופ' רן טור-כספא והנהלת הפקולטה. המפגש חשף את הרכזים בפני המבנה והתכנים של הקורסים השונים ותרם לאינטגרציה רבה יותר בין הקורסים. פעילויות בתחום האינטגרציה נמשכו גם לאחר הסדנה ביוזמתם של הרכזים. מפגשים 2 - 4 התקיימו בפקולטה לרפואה במתכונת של שילוב בין רקע תיאורטי, דוגמאות מהשטח וסדנה התנסותית. רכזים שהיו מעוניינים לשתף בעשייה שלהם במסגרת הקורס שבראשותם בתחומים הקשורים לנושא המפגש – הציגו במפגשים. במפגש האחרון מיועדים המשתתפים להציג היבטים שיישמו או שבכוונתם ליישם בקורסים שבראשותם. הקורס מאפשר גיבוש קהילה מקצועית הבונה שיח מקצועי בתחום ההוראה והלמידה. באתר ניתן לראות את סילבוס הקורס.
 • קידום למידה פעילה בהרצאות. הכנסת שיטות להוראה בקבוצות קטנות המיועדות לפיתוח לומדים עצמאים היודעים גם ללמוד בשיתוף פעולה עם עמיתים:  

 Team Based Learning[1]    - תשע"ד, בקורס בריאות הציבור בריכוזה של פרופ' מרי רודולף. תשע"ה, בקלרקשיפים בשני חוגים: חוג רפואת משפחה., השימוש בשיטה התבצע בהובלת ראש החוג, ד"ר צופיה אילת, ובייעוץ ובשיתוף של פרופ' מרי רודולף. היישום התבצע בסיוע ד"ר זוהר שני גרשון. חוג מיילדות וגינקולוגיה: השימוש בשיטה התבצע בקלרקשיפ במרכז הרפואי ע"ש פדה פוריה, בהובלה ובביצוע של פרופ' משה בן-עמי, מנהל אגף נשים ויולדות בביה"ח וסגן הדיקן ללימודים קליניים.

Case Based Learning  - תשע"ה, קורס טראומה בריכוזם של פרופ' ג'אן סוסתיאל וד"ר מאיר שמאי.

 • שילוב טכנולוגיה בהוראה: Poll everywhere[2] , בניית תלקיט בהתאמה לקלרקשיפ: בשיתוף ד"ר דוד בורג ופרופ' אנתוני לודר שיבצע בשנה"ל תשע"ו את הפילוט בשימוש בתלקיט במחלקת ילדים שבניהולו בבי"ח זיו, שימוש באתרי קורסים וקלרקשיפים ב- Moodle לקידום ההוראה והלמידה;
 • השתתפות בפרוייקט בתכנית אירופאית לקידום הלמידה לאורך החיים, "טמפוס", השואפת לפתח ולהטמיע שיטות למידה חדשות בהשכלה הגבוהה. במסגרת זו השתתפות בסדנאות ופיתוח סדנאות והנחייתן.
 • פעילויות לפיתוח סגל בשת"פ עם היחידה לפיתוח סגל (סדנאות למנחים, למשל בקורס תורת האדם בראשותה של ד"ר מירי בנטואיץ', למרצים בקורסים הקדם-קליניים ולמורים קליניים המלמדים בבתי-חולים ובקהילה).
 • ייעוץ אישי, לפי דרישה, בתחום קידום ההוראה למרצים, למורים קליניים, לרכזים ולראשי חוגים.

ייצוג תחום ההערכה וקידום ההוראה שבפקולטה - בכנסים בארץ ובעולם.

השתתפות  ראש היחידה בקורסים כרכזת, מנחה ומרצה

 • ריכוז קורס סטודנטים מנחים באנטומיה בשיתוף עם פרופ' דוד קרסיק והוראה בחלק הפדגוגי של הקורס בשיתוף עם פרופ' שמואל רייס;
 • הוראה בקורס חינוך רפואי יחד עם פרופ' רייס וד"ר גילבי;
 • הנחייה בקורס בריאות הציבור (בראשותה של פרופ' מרי רודולף);
 • הוראת שיטות מחקר איכותניות במסגרת הקורס שיטות מחקר (בראשותה של פרופ' מרי רודולף).

ביצוע מחקרים (בשיתוף) בתרומה לתחום ההערכה וקידום ההוראה.

היחידה מיוצגת בשלוש ועדות: ועדת הוראה, ועדת בחינות והועדה לבחירת מרצים מצטיינים.

 

[1] שיטת הוראה-למידה-הערכה, שבה הלומדים במרכז, קריאה בבית תחילה (בהתאם לעיקרון הכיתה ההפוכה) ותכנון יישום הנלמד בחלק התיאורטי – באמצעות פתרון בעיות/מקרים מהשטח. בסיום למידה במליאה. השיטה משלבת דרכי הערכה ייחודיות (בתחילת השיעור - מבחן אישי וקבוצתי כאשר המבחן הקבוצתי זהה למבחן האישי, הערכת עמיתים על העבודה בקבוצה הקטנה).

[2] אפליקציית מחשב המאפשרת במהלך שיעור/הרצאה/כנס לשאול שאלות מסוגים שונים (פתוחות – עמדות למשל, סגורות כמו שאלת רב-בררה, שאלת כן ולא ועוד) ולקבל תשובות מהמשתתפים שיצביעו מתוך הטלפונים החכמים שלהם. הממצאים מוצגים מיידית לקהל בצורות שונות לפי בחירה.

 

 

תוכלו לצפות בסרטון : 

https://www.youtube.com/watch?v=JYAh3BpMI00

סרטון נוסף לצפייה :

https://www.youtube.com/watch?v=69BPIpplYvY

 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 03/08/2016