פרופ' צפורה פליק

פרופ'
פרופ' צפורה פליק
תחום מחקר: 
גנטיקה
מרכז רפואי: 
המרכז הרפואי לגליל
מחלקה: 
גנטיקה
מרכז מחקר: