MD-Ph.D

שלחו לחבר

להרשמה

תכנית M.D-Ph.D

ראש התכנית: פרופ' חיים פוטרמן

תכנית לימודים המשלבת  לימודי רפואה לתואר  M.D. ולימודי מחקר לתואר  Ph.D

לתארים "דוקטור לרפואה" ו"דוקטור לפילוסופיה" (M.D-Ph.D). 

התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים בפקולטה לרפואה בגליל של אוניברסיטת בר-אילן.

לסטודנטים בתכנית יוצע פטור משכר לימוד ללימודי Ph.D ומלגת קיום לשנים בהם יעשו הפסקה לצורך לימודי ה-Ph.D.

התלמידים ילמדו את שתי תכניות הלימודים הללו במלואן לפי המתכונת הבאה:

מסלול הלימודים:

1.5  שנים קדם קליניות

3 שנים עבודת מחקר –  Ph.D

2.5 שנים קליניות

עבודת המחקר תתחיל בחופשת הקיץ בתום שנה א' ללימודי רפואה. (למי שסיים שנה אחת רפואה). בסיום חופשת הקיץ הסטודנטים יחזרו ללימודים הקדם קליניים למשך כחצי שנה ולאחר מכן יתחילו בפועל את לימודי ה-Ph.D למשך 3 שנים. בתום שלב ה-,Ph.D  הסטודנטים יחזרו ללימודים הקליניים של לימודי רפואה למשך 2.5 שנים. באחריות התלמיד והמנחה לסיים את למודי ה- Ph.D  תוך שלש שנים.

תעודת ה-Ph.D  תינתן רק לאחר מתן תעודת ה-M.D.    ומילוי הדרישות לתואר Ph.D.

   

תכנית ההוראה בשלב לימודי ה-Ph.D:

הקו המנחה בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן הוא מחקר תרגומי -Translational research - ראיית המשמעות הקלינית של המחקר הבסיסי וכן הכוונת נושאי המחקר לצרכים הקליניים שיתעוררו בבתי החולים ובמרפאות.

הלימודים יתקיימו בפקולטה לרפואה בגליל הממוקמת בצפת. עבודת המחקר תיעשה במעבדות המחקר בפקולטה  ובמעבדות המחקר בבתי החולים המסונפים בגליל: המרכז הרפואי ע''ש זיו בצפת, המרכז הרפואי לגליל בנהריה, המרכז הרפואי ע''ש ברוך פדה בפוריה.

תכנית הלימודים לתארים מתקדמים מורכבת מעבודת מחקר וקורסים.

נושא המחקר של כל תלמיד יקבע בהתייעצות עם המנחה.

חובה להשתתף בקורסי חובה ובחירה  בהיקף של 8 נ''ז.

רשאים להרשם

1. תלמידים מצטיינים (ממוצע 90 לפחות) בוגרי תואר ראשון- B.Sc בתהליך הקבלה לפקולטה לרפואה.

2. שבנוסף התחילו או סיימו שנה ראשונה ללימודי רפואה בפקולטה לרפואה בגליל בממוצע 90 לפחות.

במקרים מיוחדים תאושר קבלה של תלמידים אשר ציונם המשוקלל בתואר הראשון ובלימודי הרפואה הוא פחות מ-90 אך לא פחות מ-85.

רישום וקבלה

המבקשים להתקבל  לתכנית יפנו למרכזת תארים מתקדמים בפקולטה, גב' הדס חסידים, 
בטל. 072-2644947  במייל   med.tm@biu.ac.il   על מנת לבדוק את התאמתם לדרישות המצוינות של התכנית.

הסטודנט שיעמוד בדרישות הקבלה הראשוניות של תכנית המצוינות, יגיש מועמדות לבית הספר לתארים מתקדמים (תואר שלישי) באוניברסיטה.

הסטודנט שיעמוד בדרישות הקבלה הראשוניות של תכנית המצוינות, יגיש מועמדות לבית הספר לתארים מתקדמים (תואר שלישי) באוניברסיטה.

המסמכים (בקובץ PDF) שיש להגיש למרכזת התכנית בעת הבקשה הראשונית ולפני ההרשמה לבית הספר לתארים מתקדמים באוניברסיטה הם:

*קורות חיים ורשימת פירסומים (במידה ויש)

*מכתב בקשה של המועמד המפרט את הסיבות לפניתו למסלול המצוינות וכן את תכניותיו וציפיותיו מהמסלול.

*גיליון ציונים רשמי, הכולל את פירוט ציוניו של המועמד בתואר הראשון וכן תעודה רשמית של סיום התואר הראשון במוסד אוניברסיטאי מוכר וכן גיליון ציונים רשמי בתום השנה הראשונה ללימודי הרפואה (במידה ויש).

*אם נמצא מנחה למחקר, מכתב מהמנחה (חבר סגל בפקולטה המוסמך לפי התקנון), אשר מביע את נכונותו להנחות את המועמד והמתאר בקווים כלליים את נושא ותחום המחקר שבו יעסוק התלמיד.

*3 מכתבי המלצה

*תמונה

 

מהלך הלימודים:

קבלת תלמיד ללימודי ה-Ph.D במסגרת תכנית המצוינות - שלב א' על תנאי

לאחר ראיון קבלה ואישור בכתב של ועדת ה-M.D./Ph.D. תובא מועמדותו של התלמיד לאישור הועדה לתארים מתקדמים  של הפקולטה  והועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר. לאחר אישור משולב זה מתקבל הסטודנט לתכנית המצוינות, במעמד של סטודנט על תנאי.

חובות הלימוד של התלמיד המצוי בשלב לימודי ה- Ph.D בתכנית המצוינות

עבודת המחקר

א. הסטודנט יגיש בסוף שנה"ל הראשונה את הצעת התכנית לעבודת הדוקטור לפי ההנחיות המפורסמות באתר האינטרנט של הפקולטה לרפואה, ואז יתייצב לדיון בעל פה על הצעתו ועל שטחי המחקר הרלוונטיים בפני ועדה בת 3 חברים, כולל המנחה, (ועדת מעקב) שתמונה ע"י הועדה הפקולטית לתארים מתקדמים. רק לאחר אישור הצעת התוכנית על ידי ועדת המעקב, היא תועבר לאישור הועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

ב. ועדת המעקב תלווה את התקדמותו של הסטודנט במשך כל תקופת לימודיו לתואר השלישי. על הסטודנט להגיש דו"ח תקופתי מאושר ע"י המנחה (אחת ל-6 חדשים). ועדת המעקב תזמן את התלמיד להצגת עבודתו  (במצגת) ותבדוק את קצב התקדמותו.

ג. עם סיום עבודת המחקר יגיש התלמיד דו"ח מסכם לוועדת המעקב. לאחר אישור הועדה, יוכל הסטודנט לגשת לכתיבת עבודת הדוקטורט.

קורסים

  • הסטודנטים נדרשים לקחת קורסים בהיקף של 8 שעות שנתיות (ש''ש),

לימוד הקורסים מתפרס על פני שלוש שנות לימוד.

הקורסים כוללים:

 2 קורסי חובה שיש לקחת בשנת הלימודים הראשונה (בתחילת השנה, לאחר הסמסטר הראשון של עבודת המחקר).

קורסי החובה:

"אופקים חדשים בביולוגיה מולקולרית ותאית" (1ש''ש), קורס מס' 81-900.

"שיטות מחקר ועקרונות השמוש במכשור וטכנולוגיה מדעית" (3ש''ש), קורס מס' 81-901.    

הסטודנטים שיעבדו במעבדה עם בעלי חיים, נדרשים לפני תחילת עבודתם במעבדה לקחת את הקורס המרוכז: "שימוש בבעלי חיים כחיות ניסוי", מס' 81-899.

קורסי הבחירה לתלמידי תואר שלישי נלקחים לפי הכוונת המנחים בתחומי התמחותם של הסטודנטים בעבודת המחקר מתוך רשימת הקורסים לתארים מתקדמים.

חובה להגיש ארבעה סמינריונים שמהווים כל אחד   0.5 ש"ש (סה"כ 2 ש"ש מתוך ה-  8).

הקורסים מלימודי ה-M.D. לא יחושבו לצורך נקודות הזכות.

על התלמיד לעמוד בכל דרישות הקורסים הנ"ל, כולל בחינה או עבודה בציון ממוצע 90 לפחות.

בנוסף, הסטודנטים מחויבים לקחת קורסי יסוד כולל ציון על פי התקנון וכן לקבל פטור מאנגלית.