ביולוגיה מבנית של מחלות מדבקות

שם מרכז מחקר
ד"ר דסאו משה ביולוגיה מבנית של מחלות מידבקות בדגש על נגיפי רנ"א וטפילים אאוקריוטיים