ביולוגיה מולקולרית של סרטן

שם מרכז מחקר
ד"ר בלנק מיכאל סרטן: בקרת מבנה כרומטין ויציבות הגנום באמצעות פקטור מדכא סרטן