ביואתיקה

שם מרכז מחקר
ד"ר בנטואיץ' מרים ביואתיקה, אתיקה רפואית ותורת האדם פקולטה לרפואה בגליל, קמפוס צפת