ברששת יפתח

English שלחו לחבר
תפקיד
מנהל מעבדה (רגולציה אפיגנטית בביטוי הגנים של תאי T, וכשלי תפקוד חיסוניים.)
טלפון
דוא"ל
Yiftah.Barsheshet@biu.ac.il