יזרעאל רינת

English שלחו לחבר
תפקיד
מתאמת בבית חולים זיו
טלפון
דוא"ל
rinat.i@ziv.health.gov.il
משרד
The Ziv medical center, Safed