לימודים לתואר דוקטור לפילוסופיה Ph.D (תואר שלישי) במדעי הרפואה

להרשמה

מהלך הלימודים

עבודת המחקר :

א. הסטודנט יגיש בסוף שנה"ל הראשונה את הצעת התכנית לעבודת הדוקטור, שתכלול תוצאות ראשוניות שנתקבלו במשך שנה זו והמבססות את הנחות העבודה שבהצעת המחקר ואז יתייצב לדיון בעל פה על הצעתו ועל שטחי המחקר הרלוונטיים בפני ועדה בת 2 חברים (ועדת מעקב) שתמונה ע"י הועדה הפקולטית לתלמידי מחקר. רק לאחר אישור הצעת התוכנית על ידי ועדת המעקב, היא תועבר לאישור הועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

ב. ועדת המעקב תלווה את התקדמותו של הסטודנט במשך תקופת לימודיו לתואר השלישי. על הסטודנט להגיש דו"ח תקופתי מאושר ע"י המנחה (אחת לשנה). ועדת המעקב תזמן את התלמיד ותבדוק את קצב התקדמותו.

ג. עם סיום עבודת המחקר יגיש התלמיד דו"ח מסכם לוועדת המעקב. לאחר אישור הועדה, יוכל הסטודנט לגשת לכתיבת עבודת הדוקטורט.

 

קורסים

הסטודנטים נדרשים לקחת קורסים בהיקף של 8 שעות שנתיות (ש''ש),

לימוד הקורסים מתפרס על פני ארבע שנות לימוד.

קורסי הבחירה לתלמידי תואר שלישי נלקחים לפי הכוונת המנחים בתחומי התמחותם של הסטודנטים בעבודת המחקר מתוך רשימת הקורסים לתארים מתקדמים.

חובה להגיש ארבעה סמינריונים שמהווים כל אחד   0.5 ש"ש (סה"כ 2 ש"ש מתוך ה- 8).

מתוך הקורסים חובה לקחת 2 קורסי חובה:

"אופקים חדשים בביולוגיה מולקולרית ותאית" (1ש''ש), קורס מס' 81-900.

"שיטות מחקר ועקרונות השמוש במכשור וטכנולוגיה מדעית" (2ש''ש), קורס מס' 81-901.

הסטודנטים נדרשים גם לשמוע את ה"קולוקוויום הפקולטי" (הרצאות בנושאי מחקר),

קורס מס' 81-898. 

הסטודנטים שיעבדו במעבדה עם בעלי חיים, נדרשים לפני תחילת עבודתם במעבדה לקחת את הקורס המרוכז: "שימוש בבעלי חיים כחיות ניסוי"

(החל משנת תשפ"ב הקורס יועבר באמצעות לומדה אינטרנטית).

בנוסף, הסטודנטים מחויבים לקחת קורסי יסוד בהיקף של  4 ש''ש (למי שלא למד בעבר באוניברסיטת בר-אילן).

 

 

מלגה

התלמידים יזכו למלגת קיום, פטור משכר לימוד ומלגת דיור חודשית בכפוף למגורים בגליל.

תאריך עדכון אחרון : 05/01/2022