בר-סבג אילנה

English שלחו לחבר
תפקיד
מתאמת רכש מדעי ומחשוב
טלפון
דוא"ל
Ilana.Bar-sabag@biu.ac.il