הודעה למועמדים לתכנית הארבע שנתית לשנה"ל תשפ"א

שלחו לחבר

הודעה למועמדי התכנית ה 4 שנתית לשנה"ל תשפ"א:

אנו מודעים ללחץ ולחששות שלכם בעקבות המצב, ומקווים שבקרוב תתבהר קצת התמונה ונוכל לקבל החלטות לגבי המשך הליך הקבלה ולוח הזמנים לשנה הקרובה.

בשלב זה ברצוננו לעדכן:

מועד שני של מבחן הידע נדחה, טרם נקבע מועד חדש.

כמו כן, המבחן האנליטי שתוכנן להתקיים ב 24.4.2020, נדחה אף הוא. לכשייקבע תאריך חדש נעדכנכם בהתאם.

הראיונות שמתוכננים להתקיים בפקולטה לרפואה בצפת בתחילת יוני, נכון להיום יתקיימו במועדם.

לצערנו, אין לנו כרגע תשובות מדויקות יותר לשאלותיכם, אך מבקשים להביא לתשומת ליבכם כי הנהלת הפקולטה בוחנת אפשרויות שונות לשינוי בתנאי הקבלה/ מרכיבי הקבלה במידה ומבחנים מסויימים לא יתקיימו או שיתקיימו מאוחר מדי מבחינת לוח הזמנים של הפקולטה.

נבקש שתעקבו אחרי המידע המעודכן באתר הפקולטה

אנו מאחלים לכולכם בריאות שלמה, והצלחה בהמשך תהליך הקבלה!