הנהלת הפקולטה

English שלחו לחבר
 

פרופ' קרל סקורצקי, דיקן.

פרופ' אריק שינוול, משנה לדיקן לחינוך רפואי.

פרופ' דניאל גליקמן, סגן דיקן ללימודים קדם קלינים.

פרופ' עופר אמיר, משנה לדיקן ללימודי המשך והתמחויות, ראש תכנית 'מצפן' למתמחים..

פרופ' ג'וני יונס, סגן הדיקן ללימודים קליניים.

פרופ' ז'אן סוסטיאל, משנה לדיקן לקידום אקדמי.

פרופ' ציפורה פליק - זכאי, סגן דיקן למחקר רפואי.

מר נועם דוד רשלבך, ראש מינהל הפקולטה.