בלוך נעמה

English שלחו לחבר
תפקיד
מנהלת מעבדה (פיתוח כלים חישוביים לעיצוב תרופות)
טלפון
דוא"ל
naamah.bloch@biu.ac.il