ד"ר מיכאל ז'רדב

שלחו לחבר
מרכז רפואי
ביה"ח ע"ש "ברוך פדה" בפוריה
מחלקה
דימות