מבחן המיון - מבחן הידע

שלחו לחבר

מבחן ידע לקראת שנה"ל תשפ"א

 

 

הרשמה למבחן הידע:


*יש להרשם רק פעם אחת למבחן, דרך האתר של אוניברסיטת בר אילן או דרך האתר של אוניברסיטת תל אביב או דרך אתר אוניברסיטת אריאל.

מועדי הבחינה:

מועד ראשון - יום חמישי – 27.2.2020 בשעה 10:00

מועד שני - יום שישי– 8.6.2020 בשעה 10:00

 • הבחינה תתקיים באוניברסיטת תל-אביב בשני המועדים.
 • מועמדים יכולים לגשת למועד אחד או לשניהם. הציון הגבוה הוא הציון הקובע.
 • לא ניתן יהיה לערער על שאלות הבחינה או על הציון בבחינה

ניתן להרשם לבחינה כאן

לתשומת ליבכם, ההרשמה למועד הראשון של המבחן בתאריך 27.2.2020, תתאפשר עד התאריך 13.2.2020

הרישום למועד השני ייפתח שוב בין התאריכים 5.5.20 – 11.5.20, עבור מועמדים שמבקשים לבטל את הרישום, או מועמדים שטרם נרשמו. הרישום למועד השני ייפתח שוב בין התאריכים 5.5.20 – 11.5.20, עבור מועמדים שמבקשים לבטל את הרישום, או מועמדים שטרם נרשמו. הרישום למועד השני ייפתח שוב בין התאריכים 5.5.20 – 11.5.20, עבור מועמדים שמבקשים לבטל את הרישום, או מועמדים שטרם נרשמו. הרישום למועד השני ייפתח שוב בין התאריכים 5.5.20 – 11.5.20, עבור מועמדים שמבקשים לבטל את הרישום, או מועמדים שטרם נרשמו.

 • יש להירשם ולשלם עבור כל מועד של מבחן המיון לרפואה (מבחן ידע) בנפרד.
 • במהלך הרישום בעמוד בו מבקשים פרטי כרטיס אשראי (העמוד המופיע למטה) יש לרשום את שם בעל הכרטיס ומספר הזהות שלו ולא את פרטי הנבחן.
 • התשלום לכל מועד הוא 675 ₪ בתשלום אחד באמצעות כרטיס אשראי.

 

 • המבחן מיועד למועמדים רשומים בלבד, לתכנית ה- 4 שנתית ברפואה לשנה"ל תשפ"א באוניברסיטאות בר-אילן, תל-אביב ואריאל.
 • רק מועמדים שעומדים בתנאי הרישום לשנת הלימודים תשפ"א יוכלו להירשם למבחן (מסיימים את התואר לכל המאוחר בספטמבר תש"ף – מועד מדויק יפורסם בהמשך).
 • שימו לב שיש להירשם גם לתכנית ה-4 שנתית וגם למבחן.
 • ציון מבחן המיון המתקיים ב-2020 יוכר לצורך קבלה לשנת הלימודים תשפ"א-תשפ"ב. מועמד שיש לו ציון יכול לבחור האם להיבחן בשנית או לנסות להתקבל על סמך הציון הקיים.
 • תוקף המבחן הוא לשנתיים: שנה"ל תש"פ"א-תשפ"ב (2020, 2021)  

 

מבנה המבחן:

 • המבחן מכיל 120 שאלות רב-בררה. השאלות הן בארבעה נושאים: ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, ביולוגיה של התא ופיזיולוגיה.
 • משך המבחן שלוש שעות (180 דקות).
 • המבחן יתקיים בשפה העברית, חלק מהמונחים במבחן יהיו בשפה האנגלית.  
 • מבנה המבחן - מבחן רב-ברירתי.

בשאלות בנושא המבחן ניתן לפנות למייל: test4year@tauex.tau.ac.il

סילבוס למבחן המיון לשנה"ל תשפ"א

שאלות לדוגמא - מבחן ידע

 

נוהל בקשות לתוספת זמן במבחן מיון לרפואה 4 שנתי

מועמדים המבקשים להיבחן בתנאים מותאמים במבחן המיון לרפואה (מבחן ידע) יגישו את בקשתם על גבי הטפסים המיועדים בצירוף האישורים הרלוונטיים (ראו פירוט בהמשך). בנושא המייל יש לכתוב: בקשה לבחינה בתנאים מותאמים במבחן המיון לרפואה לתוכנית הארבע שנתית – 2020.

 • נבחן שימצא זכאי יקבל התאמות רלוונטיות.
 • בקשות לתוספת זמן יש לשלוח למייל: test4year@tauex.tau.ac.il
 • הבקשות ייבחנו וההחלטה תישלח במייל למגיש הבקשה. אין אפשרות לערער על ההחלטות.
 • ניתן להגיש בקשות עבור מועד הבחינה הראשון (27.2.20) עד לתאריך 9.2.20.  
 • ניתן להגיש בקשות עבור מועד הבחינה השני (3.4.20) עד לתאריך 15.3.20.
 • במידה וניתן אישור לתוספת זמן במועד הראשון הוא תקף גם למועד השני ואין צורך להגיש שוב את המסמכים.
 • מועמד/ת אשר אושרה לו/לה התאמה ב-2019 ומעוניין/ת בהתאמות גם ב-2020 מתבקש/ת לשלוח מייל בציון הפרטים הבאים: שם, שם משפחה, מספר ת.ז. ולציין שאושרה לו התאמה ב-2019. הבקשה תיבדק וההתשובות יישלחו במייל חוזר. במידת הצורך, המועמד/ת ייתבקש/תתבקש להגיש מסמכים נוספים.

המסמכים הנדרשים על מנת לדון בבקשות:

בקשה לתוספת זמן עקב לקות למידה

 1. אבחון מת"ל (לא יתקבלו אבחונים ממאבחנים פרטיים).

בקשה לתוספת זמן מסיבות רפואיות

 1. להורדת כתב ויתור על סודיות רפואית לחץ כאן
 2. אישורים רפואיים רלוונטיים 
 3. אישור רופא ממערכת הבריאות הציבורית, המפרט את הלקות הרפואית בציון ההשלכות התפקודיות על יכולת ההיבחנות של הנבחן.

בקשה לתוספת זמן עקב היריון

 1. אישור רפואי על היריון

בקשה לתוספת זמן לעולים חדשים אשר נמצאים בארץ פחות מ-7 שנים במועד המבחן

1. תעודת עולה

שפת אם שאיננה עברית

סעיף זה מתייחס למועמדים שנגשו לבחינות הבגרות בישראל בערבית או בשפה אחרת שאיננה עברית, בתנאי שלא עשו תואר אקדמי בישראל, בשפה העברית.

 

לא נוכל לטפל בבקשות אשר תוגשנה באיחור, או ללא כל האישורים כמפורט לעיל.

ב ה צ ל ח ה !

 

נוהל ביטול הרשמה והחזר תשלום

בקשות לביטול ההרשמה עבור המועד הראשון של מבחן המיון לרפואה (מבחן ידע) יש להעביר למייל: test4year@tauex.tau.ac.il

יש לציין בנושא המייל: "בקשה לביטול ההרשמה למבחן המיון לרפואה בתוכנית הארבע שנתית.

בגוף המייל יש לציין את הפרטים הבאים:

 • שמו הפרטי של הנבחן
 • שם המשפחה של הנבחן
 • ת.ז של הנבחן
 • טלפון של הנבחן
 • דוא"ל של הנבחן
 • מועד המבחן אותו מבקשים לבטל
 • מספר ה-CVV בכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההרשמה למבחן (3 הספרות בגב הכרטיס).

 

שימו לב:

 • דמי הרישום יוחזרו בניכוי 100 ₪ דמי טיפול - עבור בקשות לביטול הרשמה למועד הראשון, שיועברו עד לתאריך 19.2.2020 (כולל)
 • לא יינתן החזר של דמי הרישום - עבור בקשות לביטול הרשמה למועד הראשון שיועברו לאחר 19.2.2020 

 

 • דמי הרישום יוחזרו בניכוי 100 ₪ דמי טיפול. - עבור בקשות לביטול הרשמה למועד השני שיועברו עד לתאריך 26.03.2020 (כולל)
 • לא יינתן החזר של דמי הרישום - עבור בקשות לביטול הרשמה למועד השני שיועברו לאחר 26.03.2020