תנאי קבלה

שלחו לחבר

תנאי קבלה למסלול לשנה"ל תשפ"א

לתשומת ליבכם, החל משנה"ל תש"ף, דרישות קורסי הליבה השתנו.

1. ציון ממוצע משוקלל 80 לפחות בתואר ראשון, ממוסד להשכלה גבוהה המוכר בארץ ובעולם, המעניקים תואר זהה לתארים הניתנים באוניברסיטת בר-אילן. (B.A ; B.Sc) 

הציון הקובע הוא הציון המופיע בגליון הציונים הרשמי של המוסד.  למען הסר ספק, לא יתאפשר עיגול של הציון הממוצע.

2. סיום קורסי הליבה בציונים המפורטים מטה אשר נלמדו במסגרת לימודים לתואר ראשון במוסד אקדמי מוכר במדעי החיים או הטבע / רפואה / מדעים מדויקים (מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, מדעי המחשב, גיאופיזיקה) / הנדסה (תארי B.Sc. )

בוגרי מקצועות הבריאות: סיעוד, פיסיותרפיה, ריפוי בעיסוק, הנדסאים (או אחר), גם אם מסיימים עם תואר B.Sc, מחויבים בהשלמת מקצועות הליבה.

קורסי הליבה

  • ביוכימיה - בהיקף של 4 ש"ס לפחות בציון של 75 לפחות
  • ביולוגיה של התא- בהיקף של 4 ש"ס לפחות בציון של 75 לפחות
  • ביולוגיה מולקולארית- בהיקף של 4 ש"ס לפחות בציון של 75 לפחות
  • מיקרוביולוגיה בסיסית / מבוא למיקרוביולוגיה- בהיקף של 4  ש"ס לפחות בציון של 75 לפחות. 
  • פיזיולוגיה בסיסית/ מבוא לפיזיולוגיה- בהיקף של 4 ש"ס לפחות בציון של 75 לפחות. 
  • גנטיקה- בהיקף של 3 ש"ס לפחות, שעות פרונטאליות בלבד, בציון של 75 לפחות. 
  • סטטיסטיקה- בהיקף של 3 ש"ס לפחות, שעות פרונטאליות בלבד, בציון של 75 לפחות. 

 יאושר קורס סטטיסטיקה הנלמד במסגרת מדעי החברה ומקצועות הבריאות.

  • הציון  לפטור בכל הקורסים המשלימים לקורסי הליבה עולה ל-75.(אם למשל למדת 2 קורסים בהיקף 2 נ"ז כל אחד להשלמת קורס ליבה בן 4 נ"ז- עליך להשיג ציון סף 75 בכל אחד מהקורסים). 
  • לא ניתן לעשות ממוצע בין קורסים המשלימים לקורס ליבה אחד.
  • לא יוכרו עוד קורסים בפיזיולוגיה של הצמח או מדעי הצמח כהשלמה לפטור מקורסי הליבה.

*החל משנה"ל תשפ"ב כל נקודות הזכות  בנושא ליבה מסוים חייבות להלמד באותו מוסד לימודים. 

לבדיקת עמידה בתנאי קורסי הליבה יש למלא את הטבלה הבאה ולשלוח לכתובת המייל biu.medicine@biu.ac.il

מועמדים שלמדו תואר ראשון במוסד אקדמי בחו"ל חייבים לקבל אישור שהם עומדים בתנאי הקבלה לתוכנית מראש ובכתב מאוניברסיטת בר-אילן. לא יוכרו אישורים שניתנו ממוסדות אחרים.

אוניברסיטת בר אילן אינה מתחייבת להכיר באישורים לקורסי ליבה שניתנו על ידי מוסדות אחרים.

אישורים על קורסי ליבה חייבים להתקבל במייל, ויש לשמור את הההתכתבות לצורך בירורים עתידיים. לא יוכר באישורים שניתנו בעל-פה.

מועמדים שלמדו רפואה או רפואת שיניים ולימודיהם הופסקו מסיבות משמעתיות, לא יוכלו להירשם לתוכנית הארבע שנתית. מועמד מחוייב להציג אישור רשמי מהמוסד בו הוא למד שבו מפורטות הסיבות להפסקת לימודיו.

בשל המצב החריג בתקופת הבחינות בסמסטר ב' תש"פ, נקבל ציון "עובר" (ולא מספרי) בקורסי הליבה שנלמדו בסמסטר ב' תש"פ בלבד!

ההחלטה תקפה עבור הגשת מועמדות לשנת הלימודים תשפ"א בלבד, ואינה מחייבת לקבלה לשנה"ל תשפ"ב והלאה.

מודגש בזאת שהחלטה זו עשויה להשתנות במידה והמוסדות האקדמיים יקיימו בחינות בקורסי הליבה בתש"פ ויינתן עליהם ציון מספרי.

מבחנים

שלב א' של המיונים כולל את המבחנים הבאים:

1. מבחן ידע  - מבחן הבוחן את מרכיבי הידע העיקריים שנרכשו במהלך התואר הראשון ומהווים דרישות קדם לרישום לתכנית לרפואה לבעלי תואר ראשון; ביוכימיה, ביולוגיה של התא וביולוגיה מולקולרית כולל גנטיקה.

2. מבחן חשיבה (מבחן אנליטי) – מבחן שנועד לבדוק חשיבה אנליטית*, ניתוח נתונים ומידע ויכולת הסקת מסקנות.

 * מועמדים שלמדו בבית ספר תיכון שאינו דובר עברית וגם סיימו תואר ראשון במוסד ששפת ההוראה בו אינה עברית, יקבלו תוספת זמן של חצי שעה במבחן החשיבה האנליטית. מועמדים אלה ימציאו את תעודת סיום התיכון שלהם ותעודת תואר ראשון, עד לתאריך סיום ההרשמה 15.02.2020. יש לשלוח את התעודות למדור קבלת תלמידים לידי מיכל סביון במייל לכתובת: kabala.medicine@biu.ac.il  ובדואר לכתובת מדור קבלת תלמידים, אונ' בר-אילן, רמת גן 5290000.

מועמדים יעברו לשלב ב' של המיונים על בסיס הישגיהם בשלב א'. שלב ב' של המיונים כולל את המבחנים הבאים:

1. שאלון אישי ביוגרפי– מבחן שבוחן על מצבים שונים איתם התמודדו המועמדים בעבר.

ההתאמות האפשריות לנבחנים בחלק הראשון של מר"ב:

נא עיין ב"נהלי הרישום והקבלה" (עמוד 4).

2. ראיונות אישיים -  לאחר המיון הראשוני יזומנו המועמדים המתאימים לראיונות אישיים. מטרת ראיונות אלה הינה לאפיין את המועמדים על פי משתנים אישיים, שאינם נמדדים באמצעות מבחנים קוגניטיביים. 

הראיונות האישיים יתקיימו בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי בצפת במהלך חודש יוני. 

3. שאלון של"ו - שאלון המעריך מאפייני אישיות והתנהגות. במהלך יום הראיונות, המועמדים יידרשו יידרשו לענות על שאלון של"ו. לצורך כך, על כל מועמד להצטייד במחשב נייד אישי.

לתשומת ליבכם, החל מהרישום לשנה"ל תשפ"א, על כל מועמד כל מועמד לעמוד בתנאים של ראיונות אישיים ושאלון של"ו. לא יהיה ניתן להתקבל ע"ס ציון מס"ר.

זימון לראיונות יישלחו למועמדים המתאימים במייל לאחד מהתאריכים בהם יתקיימו הראיונות (התאריכים ייתפרסמו בהמשך).

 עלות הראיונות ושאלון של"ו הינה 350 ש"ח.

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.

באחריות המועמד לעקוב אחר הפרסומים והעדכונים המתפרסמים מעת לעת באתר האינטרנט של האוניברסיטה עד לסגירת מועד הרישום/ העדכון ו/או הפרסום המאוחר יותר, הוא הגובר.