תנאי קבלה

שלחו לחבר

תנאי קבלה למסלול לשנה"ל תשפ"א

1. סיום בהצלחה (ציון עובר בכל המבחנים) של שלוש שנות לימוד בפועל בפקולטה לרפואה באוניברסיטה מוכרת בחו"ל, במסלול רפואה כללית שש-שנתי.

2.  ציון עובר במקצועות הליבה הבאים: ביוכימיה , פיזיולוגיה , ביולוגיה של התא , אנטומיה , אימונולוגיה , פתולוגיה ומיקרוביולוגיה.

יש להציג תעודת זכאות למעבר לשנה ד'. 

3.  מבחן פסיכומטרי (אין ציון סף לפסיכומטרי. בכל שנה, נבחרים להמשך התהליך המועמדים הטובים ביותר שהציגו מועמדותם לתוכנית. לכן, ככל שהציון הפסיכומטרי גבוה יותר, הסיכוי להמשך התהליך-עולה. ממוצע המתקבלים לתוכנית משתנה משנה לשנה)

4. בגרות מלאה (אותה הערה כמו לגבי הציון הפסיכומטרי)

5. המועמדים אשר יעברו את המיון הראשוני ידרשו לעבור ראיון אישי בנפרד על ידי פסיכולוג ושני רופאים. ראיונות אלה נועדו לאפיין את המועמדים על פי משתנים אישיים, שאינם נמדדים באמצעות מבחנים קוגניטיביים. מטרת הראיונות לבדוק מוטיבציה, כישורים בין-אישיים ועוד.

הערה: להווי ידוע, כי לניקוד הניתן ע"י "האגודה לקידום החינוך" לראויים לקידום, לא תהיה כל השפעה על הליך הקבלה לפקולטה לרפואה.

לתשומת ליבכם, נקודת הזמן היחידה בה זכאים סטודנטים שלמדו בחו"ל  להירשם לתוכנית, היא ללומדים בשנה"ל השלישית בחו"ל במועד ההרשמה. ניתן להרשם לתכנית פעם אחת בלבד.

לידיעת המועמדים המתעניינים בילימודי רפואה בחו"ל, שבכוונתם להגיש מועמדות לתוכנית התלת שנתית לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בתום השנים הקדם קליניות - עתידה של התוכנית יידון מחדש לקראת שנת הלימודים תשפ"ב.

* למידע נוסף ניתן לפנות למייל biu.medicine@biu.ac.il 

  או לטלפון - 072-264-4980 בימים א'-ד' בין השעות 10:00-12:00