תוכנית תלת שנתית

שלחו לחבר

ההרשמה לתכנית השלוש שנתית לקראת שנת הלימודים תשפ"א (2021- 2020) מיועדת לסטודנטים ישראלים אשר יסיימו

בהצלחה שלוש שנות לימוד  בפקולטה לרפואה באוניברסיטה מוכרת בחו"ל עד סוף שנת הלימודים תש"פ (2019-2020). 

יודגש כי שלוש שנות הלימוד יתקיימו בפועל בחו"ל, בתוכנית ללימודי רפואה כללית שש-שנתית.

בהמשך יעודכנו מועדי הרישום לשנה"ל תשפ"א.

לתשומת ליבכם, נקודת הזמן היחידה בה זכאים סטודנטים שלמדו בחו"ל  להירשם לתוכנית, היא ללומדים בשנה"ל השלישית בחו"ל במועד ההרשמה. ניתן להרשם לתכנית פעם אחת בלבד.

לידיעת הסטודנטים המתעניינים בילימודי רפואה בחו"ל, שבכוונתם להגיש מועמדות לתוכנית התלת שנתית לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בתום השנים הקדם קליניות - עתידה של התוכנית יידון מחדש לקראת שנת הלימודים תשפ"ב.