לימודי רפואה

מטרת הפקולטה לרפואה בגליל של אוניברסיטת בר-אילן היא להכשיר רופאים, המשלבים את הבנת הבסיס המדעי של הרפואה והיכולת ליישם הבנה זו בתחום המעשי. זאת בשילוב עם מחוייבות לקהילה בכלל, ולתושבי צפון הארץ בפרט.