מסיבת סיום השנה של מחזור א', הפקולטה לרפואה בגליל

20/06/2012 - 20:00

מסיבת סיום שנה לסטודנטים ב"חאן האדום" בצפת