עבודת גמר

 

1. ראו להלן הנחיות לכתיבת הצעה לעבודת גמר.

2. ראו להלן הנחיות להגשת עבודת גמר.

3. ראו להלן רשימת נושאים למחקר - נכון לתאריך 30.01.2017.

4. הצעות עבודות גמר לדוגמא 

5.עבודות גמר לדוגמא

6. פרסומים על בסיס עבודות גמר

 

 

 

בהצלחה לכולם!