תכנית 4 שנתית

הרישום לשנה"ל תשע"ח הסתיים.

 

למועמדים שנרשמו למבחן המיון לתכנית הארבע שנתית, להלן הנחיות ליום הבחינה. נא קראו בעיון.

לתשומת ליבכם, יש לקרוא את נהלי הרישום והקבלה המעודכנים טרם הגשת טפסי הרישום!

 

נוהל רישום וביטול למבחן מיון הארבע שנתי

 

רישום למבחן מיון לתכנית הארבע שנתית בתאריך 8.3.17

רישום למבחן מיון לתכנית הארבע שנתית בתאריך 6.4.17

 

הנחיות למבחן מיון לרפואה 4 שנתי ברישום לשנה"ל תשע"ח

עבור מועמדים לאוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת בר-אילן

המידע המפורסם בדף זה תקף לרישום לשנה"ל תשע"ח

 • מבחן מיון לרפואה 4 שנתי, מיועד למועמדים לתכנית ה- 4 שנתית ברפואה לשנה"ל תשע"ח בלבד, באוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת בר-אילן.
 • כל המעומדים לתכנית ה- 4 שנתית לשנה"ל תשע"ח נדרשים להבחן במבחן מיון, כחלק מהליך הקבלה לתכנית. לא נכיר בציון מבחן הידע משנה שעברה, או בציון GRE משנים קודמות.
 • מועדי הבחינה:
 • מועד ראשון – יום רביעי - 8.3.2017 – בשעה 10:00
 • מועד שני – יום חמישי - 6.4.2017 – בשעה 10:00
 • הבחינה תתקיים באוניברסיטת תל-אביב בשני המועדים (גם עבור מועמדים שנרשמים לאוניברסיטת בר-אילן בלבד).
 • מועמדים יכולים לגשת לשני המועדים, הציון הגבוה הוא הציון הקובע.
 • במידה ושיטת הקבלה לתכנית ה- 4 שנתית תישאר בעינה, יישקל תוקף מבחן המיון לשנתיים.
 • הבחינה תתקיים בשפה העברית, חלק מהמונחים בבחינה יהיו בשפה האנגלית.  
 • מבנה הבחינה - מבחן רב-ברירתי.
 • הבחינה היא בתשלום, עבור כל מועד בנפרד.
 • בקשות לתוספת זמן בבחינה, יאושרו על-פי נהלי האוניברסיטה.
 • לא ניתן יהיה לערער על שאלות הבחינה או על הציון בבחינה.  
 • פרטים בנוגע לאופן רישום לבחינה, מחיר הבחינה, הגשת בקשות לתוספת זמן, מספר השאלות בבחינה ומשך זמן הבחינה - יפורסמו לקראת תחילת מועד הרישום לאוניברסיטה (ינואר 2017).

סילבוס למבחן המיון לשנה"ל תשע"ח

שאלות לדוגמא - מבחן ידע

 

נוהל בקשות לתוספת זמן במבחן מיון לרפואה 4 שנתי

נבחן הסובל ממגבלה תפקודית/בריאותית ומבקש הארכת זמן בבחינה יגיש את בקשתו על גבי הטפסים המיועדים בצירוף אישורים רפואיים.

נבחן שימצא זכאי יקבל תוספת של 15 דקות עבור כל שעת בחינה.

בקשות יש לשלוח למייל: test4year@tauex.tau.ac.il

בנושא המייל יש לכתוב: בקשה להארכת זמן במבחן מיון לרפואה 4 שנתי – 2017.

הבקשות ייבחנו וההחלטה תישלח במייל למגיש הבקשה. אין ערעור על ההחלטות.

 • ניתן להגיש בקשות עבור מועד הבחינה הראשון (8.3.17) עד לתאריך 16.2.17.  
 • ניתן להגיש בקשות עבור מועד הבחינה השני (6.4.17) עד לתאריך 19.3.17.

במידה וניתן אישור להארכת זמן במועד הראשון הוא תקף גם למועד השני ואין צורך להגיש שוב את המסמכים.

בקשה להארכת זמן עקב לקות למידה

המסמכים הנדרשים על מנת לדון בבקשה:

 1. אבחון מת"ל (לא יתקבלו אבחונים ממאבחנים פרטיים).
 2. טופס בקשה לתוספת זמן עקב לקות למידה.

בקשה להארכת זמן מסיבות רפואיות (כולל הריון)

המסמכים הנדרשים על מנת לדון בבקשה:

אישורים רפואיים רלוונטיים במידת הצורך

את הטופס למילוי ע"י רופא צריך למלא רופא ממערכת הבריאות הציבורית המפרט את הלקות הרפואית בציון ההשלכות התפקודיות על יכולת ההיבחנות של הנבחן.

בקשה להארכת זמן לעולים חדשים אשר נמצאים בארץ פחות מ-5 שנים במועד המבחן

 • תעודת עולה

לא נוכל לטפל בבקשות אשר תוגשנה באיחור, או ללא כל האישורים כמפורט לעיל.

 

ב ה צ ל ח ה !

 

ההרשמה מתבצעת באמצעות טופס ההרשמה לתואר שני.

לתשומת ליבכם, ההרשמה לתכנית מיועדת לאזרחים ישראלים בלבד.

יש לעיין בנהלי הרישום והקבלה המעודכנים לפני ביצוע ההרשמה. לידיעתכם, דמי ההרשמה אינם מוחזרים.

להלן טופס ההרשמה שיש למלא לצורך רישום למסלול.

להלן הטפסים שעל המועמד למלא בנוסף לטופס ההרשמה:

טופס הצהרת בריאות ; טופס הצהרה אישית ; הצהרה על קורסי ליבה ; טופס הצהרת לימודים

 

יש לשלוח את המסמכים לכתובת: מדור קבלת תלמידים, אוניברסיטת בר-אילן רמת גן 52900.

או למסור את המסמכים במשרדי הקבלה של הפקולטה לרפואה(בנין 307), קמפוס רמת-גן:

א',ג' בין 11:30-14:00

ב',ה' בין 8:30-10:30

או במשרדי שמ"ע (בנין 502):

א'-ה' 8:30-18:00

 

למידע בנושא נהלי הרישום והגשת המסמכים ניתן לפנות למייל kabala.medicine@biu.ac.il או לטלפון *9392.

למידע נוסף ניתן לפנות למייל biu.medicine@biu.ac.il או לטלפון - 072-264-4967 בין השעות 10:00-12:00

 

 

תנאי קבלה למסלול לשנה"ל תשע"ח

לתשומת ליבכם, החל משנה"ל תש"פ, דרישות קורסי הליבה יישתנו. מהות השינויים מובאים מטה. 

1. ציון ממוצע משוקלל 80 לפחות בתואר ראשון, ממוסד להשכלה גבוהה המוכר בארץ ובעולם, המעניקים תואר זהה לתארים הניתנים באוניברסיטת בר-אילן. (B.A ; B.Sc)

2. סיום בהצלחה בקורסי הליבה המפורטים מטה אשר נלמדו במסגרת לימודים לתואר ראשון במוסד אקדמי מוכר במדעי החיים או הטבע / רפואה / מדעים מדויקים (מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, מדעי המחשב, גיאופיזיקה) / הנדסה (תארי B.Sc. )

בוגרי מקצועות הבריאות, גם אם מסיימים עם תואר B.Sc, מחויבים בהשלמת מקצועות הליבה.


ביוכימיה - בהיקף של 4 ש"ס לפחות בציון של 75 לפחות

ביולוגיה של התא- בהיקף של 4 ש"ס לפחות בציון של 75 לפחות

ביולוגיה מולקולארית- בהיקף של 4 ש"ס לפחות בציון של 75 לפחות

במקצועות ביוכימיה, ביולוגיה של התא וביולוגיה מולקולרית נדרש ציון 75 לפחות ב - 4 ש"ס, ובלבד שממוצע שלושת הציונים הוא מעל 80.

מיקרוביולוגיה בסיסית / מבוא למיקרוביולוגיה- בהיקף של 4  ש"ס לפחות בציון של 60 לפחות. (החל משנה"ל תש"פ - 75)

פיזיולוגיה בסיסית/ מבוא לפיזיולוגיה- בהיקף של 4 ש"ס לפחות בציון של 60 לפחות. (החל משנה"ל תש"פ - 75)

* בפיזיולוגיה, 1 ש"ס לפחות חייב להיות בפיזיולוגיה של המערכות.

גנטיקה- בהיקף של 3 ש"ס לפחות, שעות פרונטאליות בלבד, בציון של 60 לפחות. (החל משנה"ל תש"פ - 75)

סטטיסטיקה- בהיקף של 3 ש"ס לפחות, שעות פרונטאליות בלבד, בציון של 60 לפחות. (החל משנה"ל תש"פ - 75)

 יאושר קורס סטטיסטיקה הנלמד במסגרת מדעי החברה ומקצועות הבריאות.

 

מבחנים:
מבחן ידע  - מבחן הבוחן את מרכיבי הידע העיקריים שנרכשו במהלך התואר הראשון ומהווים דרישות קדם לרישום לתכנית לרפואה לבעלי תואר ראשון; ביוכימיה, ביולוגיה של התא וביולוגיה מולקולרית כולל גנטיקה.

מבחן חשיבה– מבחן שנועד לבדוק חשיבה אנליטית, ניתוח נתונים ומידע ויכולת הסקת מסקנות. 

שאלון אישי ביוגרפי– מבחן שבוחן על מצבים שונים איתם התמודדו המועמדים בעבר.

 

ההתאמות האפשריות לנבחנים בחלק הראשון של מר"ב:

נא עיין ב"נהלי הרישום והקבלה" (עמוד 6).

מרכז הערכה -  לאחר המיון הראשוני יזומנו המועמדים המתאימים למבחנים במרכז הערכה. מבחנים אלה נועדו לאפיין את המועמדים על פי משתנים אישיים, שאינם נמדדים באמצעות מבחנים קוגניטיביים. מטרת המבחנים לבדוק מוטיבציה, כישורים בין-אישיים ועוד.

 מטרת הלימודים 

מטרת הלימודים בתכנית היא הכשרת רופא בעל גישה שיטתית ואינטגרטיבית לעבודתו באבחון ובטיפול בחולים. לפיכך, הלימודים יתנהלו באופן אינטגרטיבי וממוקד על התהליכים הפתוגניים כאשר הקורסים יינתנו באופן המשלב את המקצועות השונים. ההשלכות והיישומים הקליניים של החומר הנלמד בכיתה יודגמו הן בכיתה והן בביקורים בבתי חולים ובמרפאות, החל משנת הלימודים הראשונה. במסגרת קורסי הלימוד, יושם דגש מיוחד על חינוך התלמיד ברמה הערכית ועל המיומנויות הבינאישיות. בהוראה הקלינית ייעשה שימוש נרחב בשלוש שיטות:

1. לימוד ליד חולים מאושפזים, במיטב המסורת של מערב אירופה וארה"ב.

2. לימוד ליד חולים אמבולטוריים, כדי לשקף את המציאות של רוב הרפואה הקלינית העתידית.

3. סימולציה, המאפשרת תנאי למידה מבוקרים, חזרה על הנעשה, ומנעת אי-נעימות או נזק חולים.

במקביל לדגש על הפן האנושי של הרפואה, יוקדש מאמץ מיוחד להוראת האינפורמטיקה. הלימודים כוללים גם דגש על ובריאות הציבור, אפידמיולוגיה כללית ומקומית, ניהול רפואי,ומדיניות בריאות.


שיטת הלמידה

הוראה פרונטאלית למידה עצמית ואינפורמטיקה -

כל תקופת הלימודים, זמן ההוראה הפרונטאלית יהווה 75% מסך כל שעות הלימודים, והיא תתבצע במשך 6 שעות כל יום; והיקף הלמידה העצמית – 25%.

בהתאם לשיטת הלמידה הפעילה והעצמית, יעשה שימוש נרחב בהכוונה לחיפוש ספרות באתרים באינטרנט. הפקולטה לרפואה תפתח לומדה ממוחשבת מקיפה כדי להנחות את הלמידה העצמית, תוך שימוש בתוכנות אינטראקטיביות, כגון בלוגים ותוכנות הוראה מרחוק. כמו כן, ייעשה שימוש שיטתי במסדי מידע ומנועי חיפוש. בנוסף, ייעשה שימוש נרחב בסימולציה, בלמידה עצמית לעומק (scholarly concentrations) וב- Case Based Learning.

כמו כן, יושם דגש על קריאה ביקורתית של מאמרים, ויינתן משקל ללימוד מחקרים קליניים.

הבקרה אחרי הלמידה מתבטאת בבוחנים ממוחשבים תכופים, עם משוב מידי לסטודנט ולמורה.

בקורסים הקדם-קליניים יתקיימו ביקורים ליחידות הקליניות השונות המדגימות את היישום הקליני של הנלמד בכיתה.כל סטודנט יבקר פעם בחודש אחה"צ אצל חונך אישי, שהוא רופא בקהילה או בבית החולים, שם יפגוש חולה אחד שילווה משך כל שנות הלימודים. תוכנית זו, תוכנית המנטור, מתוכננת לצורך חינוך לפרופסיונאליזם. הסטודנטים ילמדו מושגי יסוד, כמו "בריאות" ו"חולי", המטופל כאדם, יחסי רופא-חולה ואתיקה קלינית. בתכנית הלימודים תוגדרנה משימות ברורות שעל הסטודנט לבצע, כולל תצפית על עבודת הרופא והאחות, ראיון מטופלים, פגישות עם אנשי צוות ומעורבות בתכנית לקידום הבריאות ברמת הקהילה.

הסטודנטים יקבלו הדרכה הכוללת קריאה מודרכת, כדי שיפיקו את המירב מן ההתנסות הקלינית. בהמשך, כחלק מההכנה לקלרקשיפים הקליניים, יילמדו מיומנויות התקשורת הבין-אישית וקבלת חולה.