תכנית 4 שנתית

הרישום לשנה"ל תשע"ט יתקיים בין התאריכים 21.1.2018 - 19.2.2018.

 

הנחיות למבחן מיון לרפואה 4 שנתי ברישום לשנה"ל תשע"ט

עבור מועמדים לאוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת בר-אילן

המידע המפורסם בדף זה תקף לרישום לשנה"ל תשע"ט

הרשמה למבחן הידע:
*יש להרשם רק פעם אחת למבחן, דרך האתר של בר אילן או דרך תל אביב.

מועד ראשון

מועד שני

.

 • המבחן מיועד למועמדים רשומים בלבד, לתכנית ה- 4 שנתית ברפואה לשנה"ל תשע"ט, באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטת בר-אילן.
 • רק מועמדים שעומדים בתנאי הרישום לשנת הלימודים תשע"ט (מסיימים את התואר בקיץ תשע"ט), יוכלו להירשם למבחן.
 • מועדי ההרשמה למבחן יפורסמו בהמשך, שימו לב שיש להירשם גם לתכנית ה-4 שנתית וגם למבחן.
 • ציון מבחן המיון שהתקיים ב-2017 יוכר לצורך קבלה לשנת הלימודים תשע"ט, מועמד שיש לו ציון יכול לבחור האם להיבחן בשנית או לנסות להתקבל על סמך הציון הקיים.

אם יחליט להיבחן מחדש הציון הגבוה יהיה הציון הקובע.

 • תוקף המבחן הוא לשנתיים.
 • מועדי הבחינה:

מועד ראשון - יום שלישי – 27.2.2018

מועד שני - יום רביעי – 28.3.2018

 • הבחינה תתקיים באוניברסיטת תל-אביב בשני המועדים.
 • מועמדים יכולים לגשת לשני המועדים, הציון הגבוה הוא הציון הקובע.
 • לא ניתן יהיה לערער על שאלות הבחינה או על הציון בבחינה
   
 • מבנה המבחן:
 • המבחן מכיל 120 שאלות רב-בררה. השאלות הן בארבעה נושאים: ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, ביולוגיה של התא ופיזיולוגיה.
 • משך הבחינה שלוש שעות (180 דקות).
 • הבחינה תתקיים בשפה העברית, חלק מהמונחים בבחינה יהיו בשפה האנגלית.  
 • מבנה הבחינה - מבחן רב-ברירתי.

 

בשאלות בנושא המבחן ניתן לפנות למייל: test4year@tauex.tau.ac.il

 

סילבוס למבחן המיון לשנה"ל תשע"ט

שאלות לדוגמא - מבחן ידע

 

נוהל בקשות לתוספת זמן במבחן מיון לרפואה 4 שנתי

נבחן הסובל ממגבלה תפקודית/בריאותית ומבקש הארכת זמן בבחינה יגיש את בקשתו על גבי הטפסים המיועדים בצירוף אישורים רפואיים.

 • נבחן שימצא זכאי יקבל תוספת של עד 15 דקות עבור כל שעת בחינה.
 • בקשות לתוספת זמן יש לשלוח למייל: test4year@tauex.tau.ac.il

בנושא המייל יש לכתוב: בקשה לתוספת זמן במבחן מיון לרפואה 4 שנתי – 2018.

 • הבקשות ייבחנו וההחלטה תישלח במייל למגיש הבקשה. אין ערעור על ההחלטות.
 • ניתן להגיש בקשות עבור מועד הבחינה הראשון (27.2.18) עד לתאריך 12.2.18.  
 • ניתן להגיש בקשות עבור מועד הבחינה השני (28.3.18) עד לתאריך 12.3.18.
 • במידה וניתן אישור לתוספת זמן במועד הראשון הוא תקף גם למועד השני ואין צורך להגיש שוב את המסמכים.
 • נבחן אשר אושרה לו תוספת זמן ב-2017 ומעונין בתוספת זמן גם ב-2018 מתבקש לשלוח מייל בציון פרטיו (כולל מספר זהות) ולציין שאושרה לו תוספת זמן ב-2017. הבקשה תיבדק והנבחן יעודכן האם תוספת הזמן מאושרת גם לשנת 2018 או שעליו להגיש מסמכים נוספים.

המסמכים הנדרשים על מנת לדון בבקשות:

בקשה לתוספת זמן עקב לקות למידה

 1. אבחון מת"ל (לא יתקבלו אבחונים ממאבחנים פרטיים).
 2. טופס בקשה לתוספת זמן עקב לקות למידה.

 

בקשה לתוספת זמן מסיבות רפואיות

 1. טופס בקשה לתוספת זמן עקב מגבלות רפואיות
 2. טופס למילוי על ידי רופא - בקשה להארכת זמן בבחינות
 3. כתב ויתור על סודיות רפואית
 4. אישורים רפואיים רלוונטיים במידת הצורך

את הטופס למילוי ע"י רופא צריך למלא רופא ממערכת הבריאות הציבורית המפרט את הלקות הרפואית בציון ההשלכות התפקודיות על יכולת ההיבחנות של הנבחן.

 

בקשה לתוספת זמן עקב היריון

 1. טופס בקשה לתוספת זמן עקב היריון
 2. אישור רפואי על היריון

בקשה לתוספת זמן לעולים חדשים אשר נמצאים בארץ פחות מ-5 שנים במועד המבחן

1.טופס בקשה לתוספת זמן לעולה חדש או לתושב ארעי

2. תעודת עולה

 

לא נוכל לטפל בבקשות אשר תוגשנה באיחור, או ללא כל האישורים כמפורט לעיל.

ב ה צ ל ח ה !

 ההרשמה מתבצעת באמצעות טופס ההרשמה לתואר שני.

לתשומת ליבכם, ההרשמה לתכנית מיועדת לאזרחים ישראלים בלבד.

יש לעיין בנהלי הרישום והקבלה המעודכנים לפני ביצוע ההרשמה. לידיעתכם, דמי ההרשמה אינם מוחזרים.

להלן טופס ההרשמה שיש למלא לצורך רישום למסלול.

להלן הטפסים שעל המועמד למלא בנוסף לטופס ההרשמה:

טופס הצהרת בריאות ; טופס הצהרה אישית ; הצהרה על קורסי ליבה ; טופס הצהרת לימודים

 

יש לשלוח את המסמכים לכתובת: מדור קבלת תלמידים, אוניברסיטת בר-אילן רמת גן 52900.

או למסור את המסמכים במשרדי הקבלה של הפקולטה לרפואה(בנין 307), קמפוס רמת-גן:

א',ג' בין 11:30-14:00

ב',ה' בין 8:30-10:30

או במשרדי שמ"ע (בנין 502):

א'-ה' 8:30-18:00

 

למידע בנושא נהלי הרישום והגשת המסמכים ניתן לפנות למייל kabala.medicine@biu.ac.il או לטלפון *9392.

למידע נוסף ניתן לפנות למייל biu.medicine@biu.ac.il או לטלפון - 072-264-4980 בימים א'-ב', ד'-ה' בין השעות 10:00-12:00

 

 

תנאי קבלה למסלול לשנה"ל תשע"ט

לתשומת ליבכם, החל משנה"ל תש"פ, דרישות קורסי הליבה יישתנו. מהות השינויים מובאים מטה. 

1. ציון ממוצע משוקלל 80 לפחות בתואר ראשון, ממוסד להשכלה גבוהה המוכר בארץ ובעולם, המעניקים תואר זהה לתארים הניתנים באוניברסיטת בר-אילן. (B.A ; B.Sc)

2. סיום בהצלחה בקורסי הליבה המפורטים מטה אשר נלמדו במסגרת לימודים לתואר ראשון במוסד אקדמי מוכר במדעי החיים או הטבע / רפואה / מדעים מדויקים (מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, מדעי המחשב, גיאופיזיקה) / הנדסה (תארי B.Sc. )

בוגרי מקצועות הבריאות, גם אם מסיימים עם תואר B.Sc, מחויבים בהשלמת מקצועות הליבה.


ביוכימיה - בהיקף של 4 ש"ס לפחות בציון של 75 לפחות

ביולוגיה של התא- בהיקף של 4 ש"ס לפחות בציון של 75 לפחות

ביולוגיה מולקולארית- בהיקף של 4 ש"ס לפחות בציון של 75 לפחות

במקצועות ביוכימיה, ביולוגיה של התא וביולוגיה מולקולרית נדרש ציון 75 לפחות ב - 4 ש"ס, ובלבד שממוצע שלושת הציונים הוא מעל 80.

מיקרוביולוגיה בסיסית / מבוא למיקרוביולוגיה- בהיקף של 4  ש"ס לפחות בציון של 60 לפחות. (החל משנה"ל תש"פ - 75)

פיזיולוגיה בסיסית/ מבוא לפיזיולוגיה- בהיקף של 4 ש"ס לפחות בציון של 60 לפחות. (החל משנה"ל תש"פ - 75)

* בפיזיולוגיה, 1 ש"ס לפחות חייב להיות בפיזיולוגיה של המערכות.

גנטיקה- בהיקף של 3 ש"ס לפחות, שעות פרונטאליות בלבד, בציון של 60 לפחות. (החל משנה"ל תש"פ - 75)

סטטיסטיקה- בהיקף של 3 ש"ס לפחות, שעות פרונטאליות בלבד, בציון של 60 לפחות. (החל משנה"ל תש"פ - 75)

 יאושר קורס סטטיסטיקה הנלמד במסגרת מדעי החברה ומקצועות הבריאות.

 

מבחנים:
מבחן ידע  - מבחן הבוחן את מרכיבי הידע העיקריים שנרכשו במהלך התואר הראשון ומהווים דרישות קדם לרישום לתכנית לרפואה לבעלי תואר ראשון; ביוכימיה, ביולוגיה של התא וביולוגיה מולקולרית כולל גנטיקה.

מבחן חשיבה– מבחן שנועד לבדוק חשיבה אנליטית, ניתוח נתונים ומידע ויכולת הסקת מסקנות. 

שאלון אישי ביוגרפי– מבחן שבוחן על מצבים שונים איתם התמודדו המועמדים בעבר.

 

ההתאמות האפשריות לנבחנים בחלק הראשון של מר"ב:

נא עיין ב"נהלי הרישום והקבלה" (עמוד 6).

מרכז הערכה -  לאחר המיון הראשוני יזומנו המועמדים המתאימים למבחנים במרכז הערכה. מבחנים אלה נועדו לאפיין את המועמדים על פי משתנים אישיים, שאינם נמדדים באמצעות מבחנים קוגניטיביים. מטרת המבחנים לבדוק מוטיבציה, כישורים בין-אישיים ועוד.

 מטרת הלימודים 

מטרת הלימודים בתכנית היא הכשרת רופא בעל גישה שיטתית ואינטגרטיבית לעבודתו באבחון ובטיפול בחולים. לפיכך, הלימודים יתנהלו באופן אינטגרטיבי וממוקד על התהליכים הפתוגניים כאשר הקורסים יינתנו באופן המשלב את המקצועות השונים. ההשלכות והיישומים הקליניים של החומר הנלמד בכיתה יודגמו הן בכיתה והן בביקורים בבתי חולים ובמרפאות, החל משנת הלימודים הראשונה. במסגרת קורסי הלימוד, יושם דגש מיוחד על חינוך התלמיד ברמה הערכית ועל המיומנויות הבינאישיות. בהוראה הקלינית ייעשה שימוש נרחב בשלוש שיטות:

1. לימוד ליד חולים מאושפזים, במיטב המסורת של מערב אירופה וארה"ב.

2. לימוד ליד חולים אמבולטוריים, כדי לשקף את המציאות של רוב הרפואה הקלינית העתידית.

3. סימולציה, המאפשרת תנאי למידה מבוקרים, חזרה על הנעשה, ומנעת אי-נעימות או נזק חולים.

במקביל לדגש על הפן האנושי של הרפואה, יוקדש מאמץ מיוחד להוראת האינפורמטיקה. הלימודים כוללים גם דגש על ובריאות הציבור, אפידמיולוגיה כללית ומקומית, ניהול רפואי,ומדיניות בריאות.


שיטת הלמידה

הוראה פרונטאלית למידה עצמית ואינפורמטיקה -

כל תקופת הלימודים, זמן ההוראה הפרונטאלית יהווה 75% מסך כל שעות הלימודים, והיא תתבצע במשך 6 שעות כל יום; והיקף הלמידה העצמית – 25%.

בהתאם לשיטת הלמידה הפעילה והעצמית, יעשה שימוש נרחב בהכוונה לחיפוש ספרות באתרים באינטרנט. הפקולטה לרפואה תפתח לומדה ממוחשבת מקיפה כדי להנחות את הלמידה העצמית, תוך שימוש בתוכנות אינטראקטיביות, כגון בלוגים ותוכנות הוראה מרחוק. כמו כן, ייעשה שימוש שיטתי במסדי מידע ומנועי חיפוש. בנוסף, ייעשה שימוש נרחב בסימולציה, בלמידה עצמית לעומק (scholarly concentrations) וב- Case Based Learning.

כמו כן, יושם דגש על קריאה ביקורתית של מאמרים, ויינתן משקל ללימוד מחקרים קליניים.

הבקרה אחרי הלמידה מתבטאת בבוחנים ממוחשבים תכופים, עם משוב מידי לסטודנט ולמורה.

בקורסים הקדם-קליניים יתקיימו ביקורים ליחידות הקליניות השונות המדגימות את היישום הקליני של הנלמד בכיתה.כל סטודנט יבקר פעם בחודש אחה"צ אצל חונך אישי, שהוא רופא בקהילה או בבית החולים, שם יפגוש חולה אחד שילווה משך כל שנות הלימודים. תוכנית זו, תוכנית המנטור, מתוכננת לצורך חינוך לפרופסיונאליזם. הסטודנטים ילמדו מושגי יסוד, כמו "בריאות" ו"חולי", המטופל כאדם, יחסי רופא-חולה ואתיקה קלינית. בתכנית הלימודים תוגדרנה משימות ברורות שעל הסטודנט לבצע, כולל תצפית על עבודת הרופא והאחות, ראיון מטופלים, פגישות עם אנשי צוות ומעורבות בתכנית לקידום הבריאות ברמת הקהילה.

הסטודנטים יקבלו הדרכה הכוללת קריאה מודרכת, כדי שיפיקו את המירב מן ההתנסות הקלינית. בהמשך, כחלק מההכנה לקלרקשיפים הקליניים, יילמדו מיומנויות התקשורת הבין-אישית וקבלת חולה.