תכנית 3 שנתית

הרישום לשנה"ל תשע"ט יתקיים בין התאריכים 3.12.2017-4.1.2018.

 

ההרשמה לתכנית השלוש שנתית מיועדת לסטודנטים ישראלים אשר יסיימו בהצלחה שלוש שנות לימוד

בפקולטה לרפואה באוניברסיטה מוכרת בחו"ל עד סוף שנת הלימודים תשע"ח (2017-2018).

 

על מנת להרשם לתכנית, יש למלא טופס רישום ולצרף גליון ציונים במקום המתאים לכך.

ההרשמה באתר איננה מחייבת תשלום. 

מועמד שיוזמן לראיון, יתבקש לשלם דמי פניה.

הראיונות יתקיימו בימים שני, שלישי ורביעי - 5.2.18 ,6.2.18, 7.2.18.

 השיבוץ לראיונות יתבצע באופן אקראי ולא יהיה ניתן לעשות שינויים. 

הזימון לראיון יישלח למייל האישי של המועמד כשבועיים לאחר סיום הרישום.

לראיונות יש להביא את המסמכים הבאים: צילום ת.ז., הצהרת בריאות מקורית חתומה בעט כחול וגליון ציונים מקורי.

 

למידע נוסף ניתן לפנות למייל biu.medicine@biu.ac.il או לטלפון - 072-264-4980 בימים א'-ב', ד'-ה' בין השעות 10:00-12:00

 

תנאי קבלה למסלול לשנה"ל תשע"ט

1. סיום בהצלחה (ציון עובר בכל המבחנים) של שלוש שנות לימוד בפקולטה לרפואה באוניברסיטה מוכרת בחו"ל.

2.  ציון עובר במקצועות הבאים: ביוכימיה , פיזיולוגיה , ביולוגיה של התא , אנטומיה , אימונולוגיה , פתולוגיה ומיקרוביולוגיה.

3.  מבחן פסיכומטרי (אין ציון סף לפסיכומטרי. בכל שנה, נבחרים להמשך התהליך המועמדים הטובים ביותר שהציגו מועמדותם לתוכנית. לכן, ככל שהציון הפסיכומטרי גבוה יותר, הסיכוי להמשך התהליך-עולה. ממוצע המתקבלים לתוכנית משתנה משנה לשנה)

4. בגרות מלאה (אותה הערה כמו לגבי הציון הפסיכומטרי)

5. המועמדים אשר יעברו את המיון הראשוני ידרשו לעבור ראיון אישי בנפרד על ידי פסיכולוג ושני רופאים. ראיונות אלה נועדו לאפיין את המועמדים על פי משתנים אישיים, שאינם נמדדים באמצעות מבחנים קוגניטיביים. מטרת הראיונות לבדוק מוטיבציה, כישורים בין-אישיים ועוד.

הערה: להווי ידוע, כי לניקוד הניתן ע"י "האגודה לקידום החינוך" לראויים לקידום, לא תהיה כל השפעה על הליך הקבלה לפקולטה לרפואה.

לתשומת ליבכם, נקודת הזמן היחידה בה זכאים סטודנטים שלמדו בחו"ל  להירשם לתוכנית, היא ללומדים בשנה"ל השלישית בחו"ל במועד ההרשמה. ניתן להרשם לתכנית פעם אחת בלבד.

מטרת הלימודים

מטרת הלימודים בתכנית השלוש שנתית, היא הכשרת רופא בעל גישה בצורה שיטתית ואינטגרטיבית לעבודתו

באבחון ובטיפול בחולים. לפיכך, הלימודים יתנהלו באופן אינטגרטיבי וממוקד מחלות והקורסים יינתנו באופן המשלב את המקצועות השונים. ההשלכות והיישומים הקליניים של החומר הנלמד בכיתה יודגמו הן בכיתה והן בביקורים בבתי חולים ובמרפאות, החל משנת הלימודים הראשונה.

במסגרת קורסי הלימוד, יושם דגש מיוחד על חינוך התלמיד ברמה הערכית ועל המיומנויות הבינאישיות.

בהוראה הקלינית ייעשה שימוש נרחב בשלוש שיטות:

1. לימוד ליד חולים מאושפזים, במיטב המסורת של מערב אירופה וארה"ב.

2. לימוד ליד חולים אמבולטוריים, כדי לשקף את המציאות של רוב הרפואה הקלינית העתידית.

3. סימולציה, המאפשרת תנאי למידה מבוקרים, חזרה על הנעשה, ומניעת אי-נעימות או נזק חולים.


שיטת למידה

בסמסטר הראשון הסטודנטים ילמדו במסגרת סדרה של הרצאות פרונטאליות מלווים בביקורים במסגרות קליניות פעם בשבוע. מטרת סמסטר זה היא יישור קו אצל סטודנטים שלמדו 3 שנים קדם-קליניות באוניברסיטאות שונות.

בקורס זה הסטודנטים יתרגלו לשיטת הבחינה המקובלת בארץ ובארה"ב, שיטת המבחן הרב-ברירה, שחלק גדול מהסטודנטים אינם רגילים אליה.

כל קבוצת סטודנטים תפגש פעם או פעמיים בחודש עם חונך, שהוא רופא בקהילה או בבית החולים, שילווה אותם במשך כל תקופת הלימודים. תוכנית זו, תוכנית המנטור, מתוכננת לצורך חינוך לפרופסיונאליזם. הסטודנטים ילמדו מושגי יסוד, כמו "בריאות" ו"חולי", המטופל כאדם,יחסי רופא-חולה ואתיקה קלינית. המנטור גם יזהה קשיים בלימודים ויפנה את תשומת לבם של הסטודנטים ושל הנהלת הפקולטה לצורך פעולות מתקנות.