דבר הדיקן

 
הפקולטה החדשה לרפואה בגליל מקנה לבוגריה את הבנת הבסיס המדעי של הרפואה ואת היכולת ליישם הבנה זו בתחום המעשי. הסטודנטים רוכשים הבנה וידע במנגנונים הגנטיים, התאיים, הביוכימיים, המולקולאריים והפיזיולוגיים של פעילות הגוף. התעמקות במנגנונים אלה מאפשרת להם להבין את הגישה לאבחנה ולטיפול במחלות. בוגרי הפקולטה יהיו בעלי ידע ברמה גבוהה במבנה ובתפקוד של הגוף בכלל, ובמערכות האברים בפרט. דגש מושם על התובנה כי, מקצוע הרפואה דורש לימוד והתעדכנות מתמידים, בשל ההתקדמות המהירה בתחומי המדע והרפואה.
העקרונות המנחים של ההוראה הם: חינוך לסקרנות ולחיפוש מידע, חשיבה ביקורתית, אינטגרציה של ידע, התמודדות עם אתגרים, פתיחות לחדשנות ולשינויים ורכישת המיומנויות של הרפואה הקלינית.
עם זאת, הקניית הבנה וידע ורכישת מיומנויות הינן רק חלק מחינוכו של הרופא. אוניברסיטת בר-אילן רואה בחינוך הרפואי ובעיצוב אישיותו של הבוגר-הרופא מרכיב מהותי בלימודי הרפואה. הסטודנט לרפואה מתחנך על עקרונות הגישה האנושית לחולה, תוך הפגנת יחס של כבוד לו ולמשפחתו. כמו כן רוכש הסטודנט מיומנויות תקשורת-בינאישית, מפתח מודעות  לחשיבות של הפגנת אמינות אישית ונטילת אחריות, ומפנים את ההבנה העמוקה של משמעות היותו איש רפואה בהיבט של מחויבותו לפרט ולחברה.
בנוסף, לומדים הסטודנטים על חשיבות עבודת הצוות ומפתחים את היכולת והמחויבות לשיתוף פעולה  עם רופאים אחרים ועם עמיתים מדיסציפלינות אחרות.
בוגרי הפקולטה לרפואה בגליל יהיו בעלי הבנה וידע בסוגיות של בריאות הציבור ובמרכיבים הפסיכולוגיים, החברתיים, התרבותיים, הכלכליים והתעסוקתיים, שהם בעלי חשיבות במניעת מחלות ובהתמודדות איתן, תוך שימת דגש על ערכי איכות הסביבה, המשפיעים על בריאות האדם.
הרופא בוגר הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן יהיה רופא בעל מיומנות קלינית, סקרן, רגיש ואמפתי, בעל חמלה וחדור מחויבות, מסירות ואמינות לחוליו.

 

בברכה,

פרופ' רן טור- כספא

פרופ' טור- כספא דיקן