סילבוסים ותאריכי בחינות גמר ארציות תשע"ט

תאריכים

מועדי א'

 

פנימית

02.07.2019

ילדים

05.08.2019

גניקולוגיה

05.09.2019

כירורגיה

10.09.2019

פסיכיאטריה

07.10.2019

מועדי ב'

 

פנימית

24.10.2019

ילדים

25.11.2019

גניקולוגיה

07.11.2019

כירורגיה

30.12.2019

פסיכיאטריה

09.12.2019

 

 

סילבוסים:

כירורגיה

רפואת ילדים

פסיכיאטריה

נשים

פנימית