תנאי קבלה

תנאי קבלה למסלול לשנה"ל תשע"ט

1. סיום בהצלחה (ציון עובר בכל המבחנים) של שלוש שנות לימוד בפקולטה לרפואה באוניברסיטה מוכרת בחו"ל.

2.  ציון עובר במקצועות הבאים: ביוכימיה , פיזיולוגיה , ביולוגיה של התא , אנטומיה , אימונולוגיה , פתולוגיה ומיקרוביולוגיה.

3.  מבחן פסיכומטרי (אין ציון סף לפסיכומטרי. בכל שנה, נבחרים להמשך התהליך המועמדים הטובים ביותר שהציגו מועמדותם לתוכנית. לכן, ככל שהציון הפסיכומטרי גבוה יותר, הסיכוי להמשך התהליך-עולה. ממוצע המתקבלים לתוכנית משתנה משנה לשנה)

4. בגרות מלאה (אותה הערה כמו לגבי הציון הפסיכומטרי)

5. המועמדים אשר יעברו את המיון הראשוני ידרשו לעבור ראיון אישי בנפרד על ידי פסיכולוג ושני רופאים. ראיונות אלה נועדו לאפיין את המועמדים על פי משתנים אישיים, שאינם נמדדים באמצעות מבחנים קוגניטיביים. מטרת הראיונות לבדוק מוטיבציה, כישורים בין-אישיים ועוד.

הערה: להווי ידוע, כי לניקוד הניתן ע"י "האגודה לקידום החינוך" לראויים לקידום, לא תהיה כל השפעה על הליך הקבלה לפקולטה לרפואה.

לתשומת ליבכם, נקודת הזמן היחידה בה זכאים סטודנטים שלמדו בחו"ל  להירשם לתוכנית, היא ללומדים בשנה"ל השלישית בחו"ל במועד ההרשמה. ניתן להרשם לתכנית פעם אחת בלבד.

* למידע נוסף ניתן לפנות למייל biu.medicine@biu.ac.il 

  או לטלפון - 072-264-4980 בימים א'-ב', ד'-ה' בין השעות 10:00-12:00