נהלי רישום

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט הסתיימה

 

על מנת להרשם לתכנית, יש למלא טופס רישום ולצרף גליון ציונים במקום המתאים לכך.

ההרשמה באתר איננה מחייבת תשלום. 

מועמד שיוזמן לראיון, יתבקש לשלם דמי פניה.

הראיונות יתקיימו בימים שני, שלישי ורביעי - 5.2.18 ,6.2.18, 7.2.18.

 השיבוץ לראיונות יתבצע באופן אקראי ולא יהיה ניתן לעשות שינויים. 

הזימון לראיון יישלח למייל האישי של המועמד כשבועיים לאחר סיום הרישום.

לראיונות יש להביא את המסמכים הבאים:

לתשומת ליבכם, נקודת הזמן היחידה בה זכאים סטודנטים שלמדו בחו"ל  להירשם לתוכנית, היא ללומדים בשנה"ל השלישית בחו"ל במועד ההרשמה. ניתן להרשם לתכנית פעם אחת בלבד.

 

* למידע נוסף ניתן לפנות למייל biu.medicine@biu.ac.il 

  או לטלפון - 072-264-4980 בימים א'-ב', ד'-ה' בין השעות 10:00-12:00