תוכנית תלת שנתית

ההרשמה לתכנית השלוש שנתית מיועדת לסטודנטים ישראלים אשר יסיימו בהצלחה שלוש שנות לימוד

בפקולטה לרפואה באוניברסיטה מוכרת בחו"ל עד סוף שנת הלימודים תשע"ח (2017-2018).

ההרשמה לשנת תשע"ט החלה- נא לעיין ב"נהלי רישום" וב"תנאי קבלה".

הרישום לשנה"ל תשע"ט התקיים בין התאריכים 3.12.2017-4.1.2018.

 

לתשומת ליבכם, נקודת הזמן היחידה בה זכאים סטודנטים שלמדו בחו"ל  להירשם לתוכנית, היא ללומדים בשנה"ל השלישית בחו"ל במועד ההרשמה. ניתן להרשם לתכנית פעם אחת בלבד.