קול קורא לשליחת תקצירים - יום המחקר השנתי ה- 6 של הפקולטה לרפואה

קול קורא לשליחת תקצירים  - יום המחקר השנתי ה- 6 של הפקולטה לרפואה
תאריך: 
תקציר: 

הוראות להרשמה והגשת התקצירים:

הכנס יכלול 10 הרצאות בנות 15 דקות (12 דקות הרצאה, 3 דקות דיון), 4 פוסטרים אורלים ( 5 דקות) וססית פוסטרים. תנתן עדיפות להרצאות הניתנות ע"י סטודנטים.

כל משתתף חייב בהרשמה

הרשמה לכנס והגשת תקצירים תעשה בצורה מכוונת דרך האתר.

ההרשמה היא בחינם אבל ההשתתפות בארוחת הצהריים מחייבת הרשמה.

הרשמה לכנס:

לפי ההוראות בלינק:

http://research.md.biu.ac.il/submit_abstracts/submit_abstracts.wsgi/

 

תאריכים חשובים:

31.1.17 תאריך אחרון להגשת תקצירים.

18.2.17 תאריך אחרון להרשמה למשתתפים שאינם מציגים.

 

הוראות להגשת תקצירים.

התאריך האחרון להגשת תקצירים הוא 31.1.2017

 

תקצירים יכתבו בשפה האנגלית ללא סימנים מיוחדים, ויוגשו דרך האתר בלבד!

http://research.md.biu.ac.il/submit_abstracts/submit_abstracts.wsgi/

 

על מנת להגיש תקציר יש לסמן את האופציה "Submit Abstract". יש למלא את השדות לפי ההוראות. אורך התקציר לא יעלה על 1,600 תוים (כולל רווחים).

 

יש לבחור את צורת ההצגה המבוקשת (פוסטר או הרצאה).

אורך ההרצאות הוא 15 דקות (12 דקות הרצאה, 3 דקות דיון).

 

פוסטר- בסיום ההרשמה יתקבל מספר מעקב. ביום הכנס עליך לתלות את הפוסטר על הלוח המסומן במספר המעקב שהתקבל.  מבין התקצירים שיוגשו כפוסטרים הועדה המארגנת תבחר 4 פוסטרים להצגה אורלית קצרה (5 דקות). הודעה תמסר באופן אישי לנבחרים.

 

הרצאה- בסיום ההרשמה ינתן מספר מעקב. מתוך כלל התקצירים הועדה המארגנת תבחר, על בסיס מצויינות מדעית,  10 עבודות שיוצגו כהרצאה בת 12 דקות. הועדה  תודיע למגישים על החלטתה. עבודות שלא יבחרו כהרצאות יוצגו כפוסטר.