נחתם הסכם לשיתוף פעולה בתחומי ההוראה בין הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בגליל לבין לאומית שירותי בריאות

נחתם הסכם לשיתוף פעולה בתחומי ההוראה בין הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בג
תאריך: 
תקציר: 

נחתם הסכם לשיתוף פעולה בתחומי ההוראה

בין הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בגליל

לבין לאומית שירותי בריאות

 

השבוע נחתם בטקס חגיגי הסכם לשיתוף פעולה בין הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בגליל לבין לאומית שירותי בריאות. במסגרת ההסכם יתקיימו לימודים קליניים במרפאות הקהילה של קופת חולים לאומית.

הטקס החגיגי נערך בקמפוס הפקולטה בצפת בהשתתפות דיקן הפקולטה, פרופ' רן טור-כספא, מנכ"ל לאומית, מר אלון ניסים ופרופ' שלמה וינקר, ראש חטיבת הרפואה בלאומית.

לימודים קליניים מתקיימים במחוז הצפון של שירותי בריאות כללית מזה כ-5 שנים, מאז הקמת הפקולטה. בהמשך נחתמו הסכמים לשיתוף פעולה גם עם שירותי בריאות כללית מחוז גליל מערבי, מכבי שירותי בריאות, ועתה גם רופאי קופת חולים לאומית במחוז הצפון מצטרפים לסגל הקליני של הפקולטה לרפואה.

בדבריו בטקס, עמד פרופ' טור-כספא על חשיבות הרפואה בקהילה ותרומתה לפיתוח השירות הרפואי בגליל. "הדגש המושם בתוכנית הלימודים הקליניים בפקולטה על הלימוד במרפאות הקהילה, משקף הן את החשיבות ההולכת וגוברת של הטיפול האמבולטורי בקהילה, והן את המחויבות החברתית של הפקולטה להכשרת רופאים, הרואים את עצמם כחלק מהקהילה בה הם מטפלים".

מר ניסים אלון הדגיש את חשיבות האירוע ואת האתגר שהתוכנית מציבה בפני רופאי קופת חולים לאומית. "האתגרים העומדים בפני רופא מלמד, גורמים לשינוי משמעותי בשגרת עבודתו ובהתייחסותו למקצוע. הצורך ללמד, לענות על שאלות סטודנטים המצוידים בידע עדכני, בסקרנות מקצועית ובשאיפות לעתיד, מחייב את הרופא המנחה להמשיך ללמוד, להתעדכן בקביעות ולהתפתח בתחומי ההוראה. אין לי ספק שהרופאים, ולא רק הסטודנטים, ילמדו מהמפגש המעשיר הזה.