לוח מבחנים

לוח בחינות סמסטר א' - תשעח -     Test schedule  - First Semester 

לוח בחינות סמסטר ב' - תשעח      Second semester exam schedule