לוח זמנים וסילבוסים - מסלול ארבע שנתי שנה ב'

שם הקורס

מספר הקורס

רכזים

תאריכים

חופשות

חיסוניות והשתלות

81-341-01

ד"ר אורלי אבני

11.10.15-5.11.15

 

ד"ר מיטל גל תנעמי

זיהומים ודלקת

81-342-01

ד"ר דני גליקמן

8.11.15-10.12.15

 

ד"ר עמרי קורן

ניאופלזיה

81-343-01

ד"ר הדסה גולדברג

14.12.15-7.1.16

צום י' טבת – 22.12.15

ד"ר חוה גיל חן

טראומה

81-344-01

פרופ' סוסטיאל         ד"ר מאיר שמאי

10.1.16-28.1.16

 

חופשה

 

 

31.1.16-11.2.16

אוסקי א' - 2.2.16

 

ניוון והזדקנות

81-345-01

ד"ר אמיתי אוברמן

14.2.16-10.3.16

 

ד"ר אנשל סייפרס

פתולוגיה של המערכות

81-311-01

ד"ר ליאת אפל שריד ד"ר משה דסאו
ד"ר סרג'ו שוולב

13.3.16-22.3.16

 

היל"ה
קורס מרוכז

 

81-339-01

פרופ' יזהר בן שלמה

27.3.16-31.3.16

31.03.16 אוסקי ב'- בין השעות 08:00-16:00

 

קורס יק"ר

81-338-01

פרופ' אריק שינוול

3.4.16-5.5.16

*חופשת פסח

24.4-30.4        

טקס יום השואה 5.5.16 בין השעות 10.00-11.30.

קלרקשיפ  בפנימית

 

 

8.5.16-28.7.16