סמינר פקולטי שבועי - הפקולטה לרפואה

29/12/2014 - 14:00 - 14:30
מיקום: 

How cells decipher the ubiquitin signals 

By 

Dr. Gali Prag 
Tel-Aviv University