סמינר פקולטי שבועי - הפקולטה לרפואה

14/07/2014 - 14:30
מיקום: 

נושא הסמינר:

 

 Pharmacoepidemiology in Administrative Databases 

By 

Dr. Meytal Avgil 
McGill University Health Centre