סמינר פקולטי: פרופ' יונה קיסרי, אונ' תל-אביב

02/12/2013 - 14:30
מיקום: 

Ablation of tumors with intratumoral pulsed electric currents or alpha radiation 
in combination with immunostimulation as a treatment modality for metastatic tumors