סמינר פקולטי: ד"ר דרור נוי, מיג"ל

04/11/2013 - 14:30 - 16:00
מיקום: 

 Artificial proteins for artificial photosynthesis