אגודת הסטודנטים

קישור לאתר של האגודה:                  www.asrag.org
קישור לדף הפייסבוק של האגודה:      www.facebook.com/ASRAG

יו"ר אגודת הסטודנטים-  עמרי כהן              galil.medstudents@gmail.com
סיו"ר אקדמי-  דניאל קוברסקי                            academic@asrag.org
סיו"ר קליני- נועה אברהמי                                 clinic@asrag.org
סיו"ר תארים מתקדמים - סיוון אליהו                   sivane167@gmail.com                  

 

לפרטי בעלי התפקידים הנוספים ניתן להיכנס לקישור הבא: http://asrag.org/department/academic/representatives.html