ביקור משלחת מקלגרי, מגבית קנדה

17/04/2013 - 08:00 - 16:10