טפסים לסגל

מספר טופס שם הטופס פרטים
01 החזר הוצאות נסיעה ואשל בתפקיד
02 נספח להחזר הוצאות נסיעה ואשל בתפקיד יש למלא יחד עם טופס 01
03 בדיקות בתקופת הריון
04 בקשה לאישור לימודים באוניברסיטה בשעות העבודה
05 בקשה לאישור עבודה מנהלית נוספת
06 בקשה לנסיעה לחו"ל לעובד מנהלי ע"ח תקציב מחקר
07 בקשה להחזר הוצאות נסיעה לחו"ל
08 דיווח נוכחות ידני
09 בקשה לאישור השתתפות בהשתלמות
10 שאלון אישי לעובד חדש (במקום טופס 101)
11 החזר נסיעות באוטובוס
12 בקשה ליציאה לחופשה
13 היעדרות בשל מחלת בן זוג
14 היעדרות בגין מחלת הורה/הורה של בן זוג
15 היעדרות בגין מחלת ילד לאבות
16 בקשה להעסקה בזמן חופשה מרוכזת
17 עדכון פרטים אישיים
18 הודעה על יציאה בתפקיד